Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Антоанета Петрова Иванова-Барес Член на СД на НКИЗ ЕАД 01.03.2017 Изтегли
Изпълнителен д-р на НКИЗ ЕАД 94-А-71/21.03.2018

по чл. 35, ал.1, т.1
Изтегли

94-А-169/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-132/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-171/03.07.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-Д-74/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-156/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Здравков Михайлов Член на СД на ДКК ЕАД 94-А-310/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-311/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.2