Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Митко Емилов Симеонов Член на НС на ББР 94-М-164/12.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
Мария Стайова Арангелова Член на УС на ДПУСЯ 94-М-575/23.12.2020
94-М-575/22.01.2021

по чл.35, ал.1, т.1
по чл.35, ал.1, т.1

94-М-18/22.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-210/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Маргрета Николаева Николова-Фъртункова Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-М-499/14.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-21/12.01.2022
94-М-21/12.01.2022
по чл.35, ал.1 т.2
Михайл Тодоров Кумчев Член на СД на ДКК ЕАД 94-М-64/14.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1