Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Н)

Н
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———

Вид
Декларация—-

Нина Стефанова Владимирова Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-Н-123/10.07.2020

по чл.35, ал.1, т.1

94-Н-124/10.07.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-124/15.07.2020П по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-18/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-17/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Недялков Райчев Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-Н-191/02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-196/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-94/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Петров Мишкалов Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Н-271/03.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-01/04.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2