Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква П)

П
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Паун Атанасов Илчев Член на УС на ДП “Държавна петролна компания” 94-П-34/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-П-40/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-П-27/08.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2