Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Симеон Георгиев Личев Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-С-216/13.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-230/12.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-52/14.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-73/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стамен Стаменов Янев Член на НС на ББР АД 94-С-178/28.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
Смиляна Нитова-Кръстева Член на СД на ДКК ЕАД 94-С-30/14.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-38/22.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2