Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Я)

Я
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Ясен Трифонов Спасов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 28.12.2015
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Члена на СД на ДКК ЕАД 94-Я-44/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-22/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-19/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-26/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Я-30/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2