Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,на служителите от администрацията на МИ (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Аделина Великова Дочева-Кьосева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-А-139/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-63/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-84/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-157/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Адриана Пламенова Василева Ст. експерт 02.08.2013
20.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-136/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-130/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-119/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-160/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ажда Юсуф Хасан Н-к сектор 94-А-70/22.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
Аксиния Методиева Кънчева Гл. инспектор 94-А-287/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-288/02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-54/01.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Любомирова Мерачева Гл. експерт 24.01.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-А-154/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-116/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-115/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-108/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Иванова Игнатова Гл. сътрудник 01.12.2017 Изтегли
94-А-141/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-82/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-110/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-114/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-147/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Албена Янкова Георгиева Гл. експерт 29.01.2009
08.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-А-167/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-167/03.10.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-А-106/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-109/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-200/02.09.2020 по чл.35, ал.1, т.4
Александра Валентинова Райкова Гл. специалист 29.01.2009 Изтегли
94-А-128/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-70/01.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-12/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-106/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Людмилов Ангелов Гл. специалист 94-А-98/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-128/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-121/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-145/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Тодоров Бойков Гл. експерт 04.07.2012
09.12.2014
18.11.2015
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-А-159/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-112/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-124/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-143/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-268/07.09.2021 по чл.35, ал.1, т.4
Ангел Александров Михайлов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-А-171/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-124/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-120/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-153/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ангел Асенов Тафров Ст. юрисконсулт 94-А-167/01.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-181/11.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-75/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. юрисконсулт 94-А-129/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ангел Стамов Хаджийски Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-А-133/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-97/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-86/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-152/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ангелина Георгиева Миладинова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-А-142/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-120/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-106/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-148/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Андрияна Владимирова Колева Гл. специалист 17.07.2017
02.08.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-155/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-109/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-118/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-139/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анелия Иванова Нунева Гл. експерт 21.01.2009
07.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-А-126/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-45/15.03.2019 по чл.35, ал.1 т.2
94-А-64/07.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-67/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Емилова Груйчева Ст. експерт 20.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-А-156/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-90/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-93/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-293/07.12.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-А-131/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Емилова Гъралийска Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-А-151/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-119/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-92/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-109/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Драгоева Ст.експерт 01.02.2016 Изтегли
Гл. експерт 94-А-160/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-118/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-111/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-105/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Йовчева Държ.експерт 22.01.2009
16.06.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-А-124/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-65/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-33/17.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-33/08.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анжела Божидарова Василева Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-А-127/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-79/08.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-58/24.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-68/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ани Атанасова Павлова-Маркова Гл. експерт 23.01.2009
26.03.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-А-147/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-86/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-27/11.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-62/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-36/03.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ани Христова Христова Гл. експерт 94-А-90/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-125/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Аника Дамянова Желева Гл. експерт 21.08.2017 Изтегли
94-А-65/16.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-А-152/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-А-108/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-68/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-133/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-135/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анита Николова Кузманова Ст. експерт 02.05.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-А-146/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-115/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-285/12.12.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-А-77/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-146/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Александрова Дончева Държ. експерт 94-А-150/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-129/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-113/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Велимирова Мартулкова Гл. юрисконсулт

22.01.2009
03.01.2013
24.06.2013
28.04.2014

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-164/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-121/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-76/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-123/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Димитрова Лазарова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-А-158/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-94/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-91/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-138/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Димитрова Недялкова Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-А-162/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-126/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-122/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-161/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Богданова Златанова Експерт ПК 94-А-168/01.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-174/04.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-78/19.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
Държ. експерт 94-А-184/17.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-187/19.08.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-44/19.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Георгиева Шиякова Гл. специалист 16.03.2009 Изтегли
Антоанета Илиева Маринова Ст. експерт 04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-А-140/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-71/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-71/08.04.2019П по чл.35, ал.1, т.2
94-А-248/21.10.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-А-102/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-112/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Христова Христова-Генова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-А-165/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-107/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-117/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-132/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Антоний Пенков Переновски Гл. специалист 16.01.2012
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-А-111/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антония Красимирова Анева Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-А-138/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-93/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-70/13.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-117/21.04.2021 по чл.35, ал.1,т.2
Антония Валентинова Борисова Мл. експерт 16.11.2017 Изтегли
94-А-109/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-125/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-72/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-А-142/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-60/17.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ася Боянова Томова Гл. специалист 23.01.2009 Изтегли
94-А-166/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-110/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-125/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-104/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Aтанас Атанасов Папаризов Гл. специалист 01.03.2017 Изтегли
94-А-110/15.05.2018 по чл. 35, ал1., т.2
94-А-60/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-79/19.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-101/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Атанас Йорданов Енчев Гл. специалист 94-А-243/10.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-А-283/09.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-А-246/11.09.2018 по чл.35, ал.1, т.3
Изтегли
94-А-282/09.10.2018 по чл.35, ал.1, т.3
Изтегли
94-А-99/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-90/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-140/07.07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-81/14.03.2022 по чл. 35, ал.1, т.2