Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Габриела Йорданова Христова Мл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Г-66/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-46/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-61/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-63/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Габриела Русланова Йомова Гл. сътрудник УЕПП 94-Г-109/02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-113/09.08.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Костадинова Макавейска Гл. експерт 01.08.2014
01.08.2016
30.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Г-76/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-133/07.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Г-63/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-59/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-67/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Николаева Георгиева Гл. сътрудник 01.06.2012 Изтегли
94-Г-60/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/03.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-48/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Огнянова Целова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Г-68/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-48/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-56/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-66/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Стефанова Милушева Ст. експерт 94-Г-62/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Г-61/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-58/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-65/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Христева Костадинова Гл. специалист 20.01.2017 Изтегли
94-Г-63/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-44/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-57/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-43/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Василев Василев Гл. специалист 10.04.2012 Изтегли
94-Г-64/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-Г-25/01.03.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Г-35/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-В-67/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-56/26.04.2021 по чл.35, ал. 1, т.2
Георги Василев Ковачки Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Г-48/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-65/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-39/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Г-39/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-14/28.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Йорданов Димитров Гл. специалист 94-Г-131/16.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-138/23.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-49/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Манолов Манолов Н-к сектор 01.03.2013
01.10.2015
05.10.2015
26.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Г-77/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-45/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-69/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-64/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Недялков Недялков Гл. специалист 28.02.2014 Изтегли
94-Г-51/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-139/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-140/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Николаев Георгиев Мл. експерт 23.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Г-74/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-43/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-48/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Александрова Вълкова Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Г-55/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-51/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-49/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Г-50/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Атанасова Иванова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Г-49/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-64/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-44/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Г-44/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Бонева Славова-Петкова Гл. инспектор 23.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Г-52/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-37/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-29/01.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-Г-45/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Иванова Каукова Гл. експерт 04.07.2012
14.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-Г-73/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-52/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-64/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-61/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Тонева Динчева Мл. експерт 94-Г-143/01.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-155/25.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-16/28.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Григори Димитров Динев Държ. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Г-53/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-34/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-47/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-24/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2