Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Даниел Милков Минчев експерт към ПК 94-Д-61/16.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
Даниела Бойчева Петрова Гл. специалист 94-Д-91/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-207/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Д-207/15.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-162/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-155/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-146/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Гечева Щрегарска Р-л инспекторат 15.01.2009
08.10.2012
12.10.2012
04.03.2013
12.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. инспектор 94-Д-129/10.05.2018 по чл. 35, ал.1 т.2
Държ. инспектор 94-Д-129/14.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-28/31.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-42/20.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-26/25.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-18/19.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Данаилова Русева Сътрудник УЕПП 94-Д-337/25.11.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-342/10.12.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-125/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-Д-33/01.02.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-35/02.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Едуард Малхасян Зам.-директор ГД 12.06.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-147/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-75/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-89/11.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-99/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Любомирова Кантарева Мл. експерт 02.01.2013 Изтегли
94-Д-186/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/08.05.2019
94-Д-143/09.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-126/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-109/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Тодорова Везиева Съветник ПК-МИИ 94-Д-1/04.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-42/02.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Дарина Георгиева Жодева Гл. експерт

28.01.2009
01.11.2013

16.07.2015

Изтегли
Изтегли

Изтегли

94-Д-174/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-313/24.10.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Д-138/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-128/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Д-127/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-124/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-125/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.4
Дафина Йорданова Севдина Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Д-165/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-84/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-22/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-58/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Даяна Петрова Попангелова Мл. експерт 94-Д-72/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-106/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Деляна Николаева Пеневска-Мяшкова Гл. експерт 26.01.2009
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-172/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-137/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-136/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-56/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Живкова Ангелова Гл.експерт 13.11.2017
16.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-162/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-348/03.12.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-354/07.12.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Д-105/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-113/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-55/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Спасова Колинс Н-к отдел 94-Д-2/04.01.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-8/07.01.2021 по чл.35, ал.1 т.2
Деница Станчева Джиева Мл.експерт 09.10.2017 Изтегли
94-Д-194/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-139/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-93/14.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Д-123/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Владова Петрова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-161/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-121/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-87/07.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
94-Д-107/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-252/21.09.2021 по чл.35, ал.1, т.4
Десислава Георгиева Господинова-Христова Н-к отдел 94-Д-204/26.06.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-227/16.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-152/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-50/01.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Благоева Митова Н-к рег. сектор 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-181/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-106/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-349/18.12.2019 по чл.34, ал.1, т.4
94-Д-130/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-112/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Данаилова Михалкова-Станимирова Гл. експерт 07.12.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-185/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-108/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-39/17.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-90/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Иванова Симеонова Ст. експерт 94-Д-31/03.02.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-32/06.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-86/13.04.2021 по чл.35, ал.1,т.2
Десислава Кирилова Стоянова Гл. специалист 01.12.2017
09.01.2018
Изтегли
Изтегли
94-Д-143/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-140/07,05,2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-140/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-79/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Кирилова Чернева Ст. експерт 94-Д-279/05.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-286/13.09.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Д-90/29.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-117/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-48/26.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Колева Лозкова Мл.експерт 18.10.2017 Изтегли
94-Д-160/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-95/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-101/19.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-78/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Кънчева Бонева Директор 94-Д-16/19.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-50/11.02.2022 по чл.35. ал.1, т.2
Десислава Пачева Георгиева Н-к отдел 22.01.2009
07.05.2013
26.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-132/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-149/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-112/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-113/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Петрова Виденова Мл. счетоводител 21.01.2009 Изтегли
Счетоводител 94-Д-208/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-155/13.05.2019
94-Д-155/21.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-150/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-83/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Станчева Дойчева Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-188/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-142/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-91/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д88/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Цонева Маринова Гл. специалист 94-Д-62/18.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-71/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Чанкова Съботинова Мл. експерт 04.03.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-Д-133/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-158/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-120/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Христова Йоловска Ст. инспектор 94-Д-299/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-314/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-42/17.02.2021 по чл. 35, ал.1, т.2
Деян Соколов Алексиев Мл. експерт 01.08.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-146/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-116/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-83/24.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-84/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-59/16.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2