Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Е)

Е
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ева Атанасова Георгиева Гл. експерт 18.03.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-212/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-147/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-80/13.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-111/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Евгения Радойчева Михайлова Н-к отдел 28.01.2009
01.06.2012
Изтегли
Изтегли
94-Е-171/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Е-171/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-121/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-119/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-96/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Борисова Пиперова-Михайлова Гл. експерт 20.01.2009
21.08.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Е-170/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-126/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-E-188/12.06.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-Е-84/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-54/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Димитроа Бухлева Гл. експерт 20.04.2016 Изтегли
94-Е-211/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-134/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-106/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-102/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Константинова Топтанова Ст. експерт 26.01.2009
27.06.2014
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Е-192/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-131/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-99/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-41/24.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Цветкова Стефанова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-219/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Е-162/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-134/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-122/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елвира Вълчева Андрейчева Гл. експерт 94-Е-269/26.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-295/14.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-66/02.04.2020 по чл.35, ал,1, т.2
94-Е-110/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Атанасова Делева Инспектор по чл. 46 ЗА 94-Е-226/18.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-232/08.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-7/12.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Божилова Спасова-Петкова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-177/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-100/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-94/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-75/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Георгиева Златкова Гл. специалист 19.01.2009 Изтегли
94-Е-200/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-96/29.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-74/24.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-Е-60/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Георгиева Карапаунова Н-к отдел 28.01.2009
04.04.2012
10.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-215/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-142/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-105/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-113/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-E-228/21.10.2021 по чл.35, ал.1, т.4
Елена Димитрова Тодорова Гл. експерт 16.01.2009 Изтегли
94-Е-209/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-110/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-82/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Николова Недялкова Гл. експерт 94-Е-84/15.03.2019

по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли

94-Е-103/10.04.2019
94-Е-103/11.04.2019
по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Е-97/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-92/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Панчева Пищовколева Н-к отдел 16.11.2009 Изтегли
94-Е-222/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Директор 94-Е-165/15.05.2019
94-Е-165/15.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-136/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Пламенова Павлова-Георгиева Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-224/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-389/26.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Е-138/02.05.2019
94-Е-138/03.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-138/10.06.2020
94-Е-148/17.06.2020П
по чл.35, ал.1,т.2
94-Е-121/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Тодорова Атанасова Мл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-184/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-113/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-112/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-52/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Христова Милева Техн. изпълнител 23.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-168/18.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-85/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-21/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-32/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елена Христова Болтанджиева Съветник ПК МИР 94-Е-259/30.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-8/12.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Ангелова Димитрова Мл. експерт 94-Е-98/02.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Е-99/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Е-85/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-72/06.04.2021 по чл.35, ал.1,т.2
Елеонора Иванова Стоименова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Е-202/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-127/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-74/08.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Любомирова Миланова-Савова Ст. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Е-175/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-104/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-135/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-59/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Рачева Николова-Горинова Гл. експерт 31.01.2009 Изтегли
Н-к сектор 94-Е-207/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-102/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-67/03.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-84/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ели Христоскова Петкова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Е-223/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-107/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-137/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-112/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елианна Ганчева Тонева Ст. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Е-218/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-37/07.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-81/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-85/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елиза Емилова Дилова Гл. експерт 01.08.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-225/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-225/22.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-160/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-111/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-126/14.05.201 по чл.35, ал.1, т.2
Елисавета Димитрова Тодорова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-208/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-128/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-51/06.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-51/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елисавета Минкова Ненкова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Е-220/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-163/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-139/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-120/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Елка Петрова Илиева Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-Е-164/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-88/22.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-144/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-76/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емануела Лазарова Стайкова Мл. експерт 94-Е-255/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-259/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-101/27.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-44/26.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Иванов Георгиев Гл. специалист 94-Е-1/02.01.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-18/13.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-87/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Кирилов Антов Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Е-233/14.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Е-143/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-91/19.05.2020
94-Е-91/02.06.2020П
по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-30/10.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Ненков Алексиев Н-к отдел

21.01.2009
22.08.2012
03.12.2012
30.01.2013
14.10.2013
10.02.2014

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-162/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-97/02.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2

94-Е-40/24.02.2020
94-Е-40/25.02.2020П

по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-38/18.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-17/25.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Емил Николов Тепавичаров Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
94-Е-226/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-164/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-140/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-119/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емилиана Любчова Стоименова Мл. експерт 13.04.2010 Изтегли
Гл. експерт 94-Е-191/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-92/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-78/13.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-105/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Владимирова Желева Държ. експерт 94-Е-246/25.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-E-256/17.12.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Йосифова Янева Директор 30.01.2009
04.03.2013
05.07.2013
09.10.2013
06.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Е-180/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-106/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-102/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-79/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емилия Методиева Коцева Техн. изпълнител 21.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Е-213/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-101/05.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-98/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-78/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Емилиян Емилов Абаджиев Гл. специалист 94-Е-288/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-287/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-127/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2