Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Я)

Я
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Явор Димитров Хаджийски Мл. експерт 09.11.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Я-42/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-11/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-16/12.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-22/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Явор Емилов Меров Ст. експерт 01.11.2012
02.12.2013
01.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Я-38/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-21/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-21/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-29/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Явор Илиянов Пиперов Гл. експерт 04.02.2015
17.08.2016
Изтегли
Изтегли
Директор 94-Я-46/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-23/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-24/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-32/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Яна Бончова Христова Държ. инспектор 94-Я-68/10.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Я-73/01.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Я-5/06.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-9/18.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-4/22.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-4/19.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Яна Павлова Йорданова-Копчева Гл. юрисконсулт 94-Я-19/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Я-35/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Я-19/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-20/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-27/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Яница Бенитова Вълкова Ст. експерт 01.11.2012
16.09.2013
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Я-43/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-17/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-12/28.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-28/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2