Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от аминистрацията на МИ (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ивайло Георгиев Стоев Мл. експерт 03.08.2015 Изтегли
Ст. експерт 94-И-92/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-128/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-115/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-96/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Иванов Бойчев Гл. експерт 04.07.2012
13.04.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-И-125/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-116/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-116/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-89/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Николаев Маринов Гл. специалист 11.05.2016
01.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-98/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-100/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-71/28.04.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-66/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Стефанов Станев Гл. специалист 03.05.2016
25.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-126/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-94/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-86/19.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-107/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Симеонов Славов Гл. специалист 94-И-99/01,06.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-105/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-86/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Борисов Иванов Гл. специалист 94-И-39/01.03.2022 по чл.35, ал.1, т.1
Иван Веселинов Джелепов Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-89/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-90/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-97/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-100/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Иванов Павлов Ст. юрисконсулт 01.11.2012
02.12.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-И-97/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-И-53/21.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-И-61/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-41/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Йорданов Енев Гл. специалист 05.03.2015 Изтегли
94-И-91/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-88/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-110/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-69/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Минчов Пенджаков Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-93/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-65/03.04.2019
94-И-65/04.04.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-95/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-79/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-34/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Симеонов Райков Гл. специалист 94-И-2/02.01.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-15/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-82/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Филипов Баталов Мл. експерт 15.02.2016
20.01.2017
06.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-И-118/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-110/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-119/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-106/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Денева Раичкова Директор 10.11.2009
06.07.2011
08.05.2015
25.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-73/16.05.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
94-И-57/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-79/08.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-68/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-37/21.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Иванова Митовска Н-к сектор 05.10.2015
10.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-123/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-92/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-121/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-112/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-101/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Нешкова Тороманова Мл. експерт 04.07.2012
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-И-107/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-107/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-120/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-99/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Петкова Георгиева Мл. експерт 22.03.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-И-80/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-62/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-88/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-85/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Станчева Михайлова Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-И-94/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-103/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-127/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-93/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Изабела Атанасова Иванова Експерт ПК 94-Е-15/20.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-32/16.02.2022
94-И-32/17.02.2022П
по чл.35, ал.1, т.2
Изабела Борисова Томова-Кирилова Гл. експерт 94-И-104/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-117/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-122/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиан Атанасов Илиев Гл. специалист 10.02.2009 Изтегли
94-И-75/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-И-50/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-96/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-И-213/19.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-223/13.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-9/01.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Михайлова Велева Мл. експерт 07.05.2012
01.08.2016
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-71/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-52/21.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-32/10.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-25/18.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Стоянова Седефчева Ст. експерт 07.01.2009
01.07.2016
01.02.2018
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-114/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-138/04.07.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Изтегли
94-И-210/02.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-И-125/14.05.2019
94-И-147/13.06.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-101/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. счетоводител 94-И-113/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илина Сашева Никова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-110/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-62/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-72/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Сашев Деков Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-И-113/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-41/05.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-81/12.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-29/23.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-23/31.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Костадинов Илиев Държ. инспектор 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-И-103/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-99/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-104/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-87/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Костов Костов Държ. експерт 21.01.2009
01.04.2016
06.10.2016
12.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-79/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-76/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-60/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Руменов Илиев Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-115/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-83/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-124/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-111/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Стойчев Бакалов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-И-122/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-93/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-94/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Димитрова Илиева Зам. Гл. директор 17.09.2013
01.03.2017
Изтегли
Изтегли
94-И-95/01.06.2018 по чл.35, ал.1 т.2
94-И-109/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-118/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-172/01.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
Илияна Илиева Хаджийска-Антонова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. инспектор 94-И-86/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-48/15.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-16/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-17/12.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-17/24.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Методиева Атанасова Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-И-66/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-95/07.05.2019
94-И-95/30.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-61/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Илона Димитрова Димитрова Н-к сектор 94-И-102/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-73/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-33/11.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-44/09.03.2021 по чл.35, л.1, т.2
94-И-24/03.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илонка Стефанова Александрова Държ. експерт 16.11.2016 Изтегли
Ст. сътрудник УЕПП 94-И-34/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-И-105/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-И-108/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-107/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-159/03.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-166/28.08.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-91/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Александрова Ценкова Мл. експерт 18.07.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-И-96/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-106/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-108/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-92/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Владимирова Николова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-И-87/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-122/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-82/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-40/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Анатолиева Цекова Гл. експерт 94-И-1/02.01.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-8/09.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-19/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-1/06.01.2022 по чл. 35, ал.1, т.2
Ирина Николова Станева Н-к отдел 20.01.2009
22.02.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-И-117/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-120/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-125/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-98/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Радославова Николова Ст. експерт 22.01.2009
17.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-120/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-111/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-94/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-90/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Искра Веселинова Василева Мл. експерт 01.08.2016 Изтегли
94-И-65/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-203/25.10.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Ст. експерт 94-И-85/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-38/19.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-39/19.02.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-И-47/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-121/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.4