Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Калин Василев Лазаров Гл. специалист 25.09.2012 Изтегли
94-К-229/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калин Василев Марков Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-К-224/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-138/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-135/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-142/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Калин Красимиров Томов Гл. експерт 17.06.2013 Изтегли
94-К-157/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-157/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-К-159/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-27/31.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-27/25.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Калина Васкова Копривленска Гл. експерт 23.01.2009
26.11.2013
Изтегли
Изтегли
94-К-172/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-172/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-К-141/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-129/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-96/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Калина Рангелова Боянова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-К-216/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-155/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-127/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-124/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Калинка Емилова Боянова Ст. експерт 94-К-279/18.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-294/22.10.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник 94-К-320/06.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-2/04.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Калинка Милчова Живкова Инспектор 94-К-445/03.12.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-К-28/21.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-К-27/21.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-21/21.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-31/29.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Калоян Емилов Методиев Н-к на ПК МИИ 94-К-366/31.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
Камелия Димитрова Пройкова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-К-234/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-140/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-164/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-137/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Камелия Николаева Георгиева Гл. инспектор 94-К-298/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-304/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2

94-К-34/08.02.2021
94-К-34/22.02.2021П

по чл.35, ал.1, т.2
Камен Станимиров Минков Гл. специалист 01.11.2016 Изтегли
94-К-236/11.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-К-163/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-133/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-90/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Карамфил Георгиев Попов Ст. експерт 17.05.2012
16.01.2013
10.10.2014
30.05.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-К-225/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-153/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-24/30.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-145/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Карамфила Славчева Петрова Гл. инспектор 16.01.2009
13.10.2014
22.07.2016
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-К-163/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. инспектор 94-К-142/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-125/21.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
94-К-95/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Катерина Георгиева Ненова Мл. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-К-210/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-152/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-145/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-140/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Катя Стойчева Граховска Държ. инспектор 15.01.2009 Изтегли
Финансов контрольор 94-К-188/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-103/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-131/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-98/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-268/21.09.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-К-323/15.12.2021 по чл.35, ал.1 т.4
Кетя Петрова Манойлова-Иванова Държ. експерт 27.03.2009 Изтегли
94-К-218/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-162/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-146/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-135/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Киара Христова Маринска Мл. експерт 94-К-324/15.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1

94-К-7/13.01.2022
94-К-7/14.01.2022П

по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Василев Василев Системен администратор 94-К-55/02.03.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-65/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2

94-К-39/11.02.2021
94-К-39/10.03.2021П

по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Димитров Юруков Мл. експерт 01.12.2010 Изтегли
Гл. експерт 94-К-158/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-149/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-103/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-92/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Костадин Иванов Джатев Гл. специалист 01.02.2017 Изтегли
94-К-220/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-106/08.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-100/21.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-101/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Константин Димитров Марков Директор 04.01.2016
18.01.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-201/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-135/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-122/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-К-86/29.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Константин Любомиров Ненков Гл. специалист 01.09.2016 Изтегли
94-К-219/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-160/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-147/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-117/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-27/07.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Красен Няголов Балев Гл. специалист 21.01.2009
24.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-230/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-158/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-170/22.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-87/02.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Йорданов Драгнев Гл. специалист 94-К-253/06.10.2020 по чл.35, ал.1 т.1
94-К-255/08.10.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-133/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Митков Иванов Гл. специалист 03.08.2016 Изтегли
94-К-233/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-139/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-130/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-91/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Славов Маринов Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-К-221/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-156/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-138/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Василева Василева-Тодорова Гл. експерт 20.01.2009 Изтегли
94-К-165/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/07.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Методиева Цветанова Н-к сектор 04.07.2012
16.12.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-К-202/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-146/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-106/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-121/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Момчилова Петрова Ст. експерт 10.10.2013 Изтегли
Гл. експерт 94-К-235/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-111/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-52/24.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-147/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Тодорова Колешева Мл. експерт 04.07.2012
10.04.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-К-214/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-150/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-134/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-105/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Красина Недялкова Жекова Ст. експерт 04.07.2012
05.12.2017
Изтегли
Изтегли
94-К-231/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-147/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-144/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-143/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кремена Георгиева Недкова-Караиванова Гл. експерт 23.11.2015

Изтегли

94-К-152/10.05.2018

по чл. 35, ал.1, т.2

94-К-95/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-85/06.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-122/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кремена Денева Денева Мл. експерт 18.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-К-209/04.06.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-205/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-152/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-89/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Ивова Давидкова Мл. експерт 16.12.2016 Изтегли
94-К-192/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-154/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-87/14.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-К-76/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Владимирова Генчева Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-К-213/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-К-144/30.04.2019 по чл.35,ал.1, т.2
94-К-132/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-132/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Георгиева Ризова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-К-223/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-112/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-126/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-149/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кръстина Росенова Иванова Мл. експерт 04.02.2013 Изтегли
Гл. експерт 94-К-228/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-164/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-143/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-158/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кузман Петров Ганев Гл. специалист 94-К-211/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-110/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-128/27.05.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-К-141/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кула Петрова Стоилова Мл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-К-195/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-104/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-211/20.06.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-К-86/09.04.2020 по чл.35,ал.1,т.2
94-К-134/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Кунчо Дичев Куманов Гл. специалист 10.05.2017 Изтегли
94-К-159/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2