Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Л)

Л
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Лазарина Димитрова Ланджева Мл. експерт 04.06.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Л-82/04.06.2018 по чл.35, ал.1, ал.2
Гл. експерт 94-Л-34/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-26/11.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-17/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лейла Иззетова Радованова Гл. експерт

22.06.2011
15.07.2013
22.05.2017
21.07.2017

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-94/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-38/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лилия Валериева Закова Гл. експерт 03.07.2017
02.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-77/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2

94-Л-11/11.03.2020

94-Л-11/12.03.2020П

по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-20/26.03.2021 почл.35, ал.1, т.2
94-Л-5/10.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Лилия Цветанова Иванова Началник на ПК 30.05.2017
01.06.2017
Изтегли
Изтегли
Лиляна Веселинова Христова Мл. експерт 06.06.2016 Изтегли
94-Л-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-26/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-35/07.05.2019П по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-34/19.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-26/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лиляна Стефанова Лилова Гл. експерт 02.02.2009
14.11.2013
14.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-67/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-18/22.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-4/18.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-10/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-13/09.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Емилова Костадинова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-87/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-40/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-49/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-43/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Петрова Евтимова Ст. експерт 94-Л-84/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-31/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-43/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-18/19.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Николова Ангелова Гл. експерт 94-Л-113/20.12.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-1/09.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Сътрудник УЕПП 94-Л-91/16.11.2020 по чл. 35, ал.1, т.1
94-Л-90/16.11.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-Л-23/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лоренсия Милкова Янкова Мл. експерт 94-Л-106/19.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Л-105/19.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Л-37/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-50/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-45/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Лъчезар Ганев Николов Гл. специалист 94-Л-75/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Л-74/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Л-47/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-52/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-50/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любен Петров Додев Мл. експерт 94-Л-70/10.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-72/17.08.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-27/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любка Ангелова Стоева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-Л-86/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-36/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-53/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-41/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любка Василева Качакова Гл. специалист 94-Л-81/23.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-80/23.08.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-20/15.04.2020 по чл.35,ал.1,т.2
94-Л-46/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Георгиев Любенов Гл. специалист 94-Л-28/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-29/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Николов Димитров Гл. специалист 12.04.2010
04.01.2016

Изтегли
Изтегли

Гл. експерт 94-Л-72/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-83/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-27/22.04.2019
94-Л-27/22.04.2019
по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-30/18.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Л-32/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любомира Асенова Асенова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Л-70/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-46/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-13/26.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Любомира Асенова Минчева Държ.експерт 01.06.2012
05.01.2017
29.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-90/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-41/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-54/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-48/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Людмил Богомилов Богданов Гл. експерт 17.05.2012
17.05.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-79/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-33/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-38/26.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-38/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Асенова Тозева Държ. експерт 01.02.2013 Изтегли
Людмила Владимирова Сугарева Държ. експерт 21.05.2012 Изтегли
94-Л-91/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-39/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Здравкова Пеовска Мл. експерт 01.07.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-97/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2

94-Л-49/13.05.2019
94-Л-49/31.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-51/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-40/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Радкова Иванова-Миркова Мл. експерт 22.01.2009
07.12.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Л-89/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-51/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-48/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-49/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2