Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ф)

Ф
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Фани Емилова Минчева Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
94-Ф-1/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ф-2/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ф-2/27.04.2020 по чл.35 ал.1, т.2
94-Ф-3/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2