Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Р)

Р
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Радина Володева Киркова Мл. експерт 01.11.2013
16.06.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Р-94/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-87/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-32/25.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-20/21.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Радослав Ангелов Станолов Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Р-69/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-81/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-76/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-113/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Радослава Томова Николова Гл. специалист 19.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. специалист 94-Р-90/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-96/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-144/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Радослава Чавдарова Тодорова Техн. сътрудник 21.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-Р-62/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/16.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-39/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-13/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-35/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Радостина Александрова Ценова Съветник ПК МИР 94-Р-299/29.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-28/28.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Георгиева Стоицова Гл. експерт 94-Р-79/22.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-82/24.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Георгиева Христова Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Р-75/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-42/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-91/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-132/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Здравкова Кънева Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-79/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-84/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-103/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Р-141/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Павлова Беломачева-Димитрова Ст. експерт 01.12.2016 Изтегли
94-Р-81/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-61/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-103/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-41/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Асенова Балачева Държ. експерт 03.10.2011 Изтегли
94-Р-101/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-88/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-102/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-140/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Юриева Тодорова Ст. сътрудник УЕПП 18.06.2012 Изтегли
94-Р-100/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-86/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-97/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-107/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Рая Бориславова Димитрачкова Мл. експерт 94-Р-1/04.01.2021 по чл. 35, ал.1, т.1

94-Р-3/05.01.2021
94-Р-3/06.01.2021П

по чл. 35, ал.1,т.2
по чл.35, ал.1, т.2
Родомир Иванов Рачов Гл. експерт 09.06.2014 Изтегли
94-Р-90/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-82/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-59/13.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-74/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Розалия Ангелова Иванова Н-к отдел 04.07.2012
09.03.2015
19.04.2016
21.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Р-82/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-83/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-101/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-143/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Росен Ивайлов Драганов Държ. експерт 17.05.2012
09.04.2014
Изтегли
Изтегли
94-Р-72/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-94/15.05.2019
94-Р-94/17.06.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-83/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-145/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Росен Николов Кръстев Гл. специалист 94-Р-95/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-111/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Димитрова Борисова Инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА 94-Р-257/01.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-259/08.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-9/13.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Иванова Кръстева Ст. експерт 01.08.2014 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-77/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-49/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-67/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Р-110/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Иванова Стоянова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Р-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-57/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-94/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-89/31.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Павлова Апостолова-Макьова Рл. Инспекторат 94-Р-152/14.09.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
Румен Петров Младенов Инспектор 94-Р-162/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-167/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-41/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-33/10.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Румен Минев Бонев Гл. експерт 14.07.2009
01.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-Р-97/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-51/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-58/13.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-135/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Игнатова Димитрова-Радева Гл. специалист 94-Р-85/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-50/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-139/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Димитрова Граховска Гл. експерт 11.07.2017 Изтегли
94-Р-78/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/01.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-56/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-87/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-137/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Йорданова Аспарухова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Р-80/31.05.2018 по чл.35, ал1., т.2
94-Р-55/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-73/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-112/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Николаева Богева Ст. експерт 28.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-70/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-56/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-136/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-44/18.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Стефанова Александрова Гл. експерт 30.01.2009
13.01.2015
Изтегли
Изтегли
94-Р-91/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-85/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-85/19.08.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-85/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-111/19.06.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-142/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-162/31.05.2021 по чл.35, ал.1, т.4