Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Методи Иванов Миладинов Гл. специалист 94-М-572/05.11.2019 по чл.35, ал. 1, т.1
94-М-593/20.11.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-252/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. инспектор 94-М-402/20.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-473/25.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-217/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мехмед Юсуф Мюфтар Мл. експерт 01.12.2015 Изтегли
94-М-205/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-М-202/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2

94-М-81/17.02.2020
94-М-81/17.02.2020П

по чл.35, ал.1, т.2
94-М-40/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-36/21.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Ангелова Милева Ст. експерт 94-М-192/02.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-221/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-252/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-143/26.03.2020 по чл.35, ал.1 т.2
Държ. експерт 94-М-93/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-37/21.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Любенова Лазарова-Митева Ст. счетоводител 07.12.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-241/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-292/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-245/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-207/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Миглена Петрова Димитрова Ст. експерт 28.01.2009
01.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-М-302/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-312/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-262/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-201/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милен Димитров Георгиев Гл. специалист 94-М-242/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-306/23.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Милен Димитров Марков Мл. експерт 06.06.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-М-209/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
92-М-252/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-М-439/27.08.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-447/27.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-199/09.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-116/05.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник УЕПП 94-М-531/10.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-536/17.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-69/23.02.2021 почл.35, ал.1, т.2
Милен Петров Абрашев Гл. специалист 94-М-188/01.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-226/19.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-225/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-81/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Атанасова Божкова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-М-265/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-240/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-291/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-236/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Атанасова Маркова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-М-254/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-305/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-288/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-96/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Борисова Динева-Найденова Ст. експерт 94-М-504/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-513/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-128/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-36/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Венелинова Диомова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Мл. експерт 94-М-303/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-М-232/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-266/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-152/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Георгиева Димитрова Ст. експерт 26.01.2009
30.03.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-М-275/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-246/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-184/12.05.2020 по чл., 35, ал.1, т.2
94-М-197/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Георгиева Захариева Мл. експерт 23.05.2012
08.02.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-289/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-216/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-222/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-192/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Кръстева Методиева Държ. експерт 02.01.2013
20.02.2017
01.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-232/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-192/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-86/19.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-87/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-16/10.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Малгожата Пачевска Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-208/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-208/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-М-166/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-48/27.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-25/01.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Рангелова Кръстева Гл. инспектор 94-М-558/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-567/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-68/22.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Стефанова Симова Сътрудник УЕПП 94-М-580/18.11.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-615/11.12.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-248/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-98/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милена Христова Игнатиевска Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-М-271/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-271/28.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-М-265/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-273/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-172/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Милка Василева Андреева Гл. експерт 18.07.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-М-215/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-215/20.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-М-271/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-293/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-180/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мира Маринова Божилова-Чиприянова Н-к отдел 22.01.2009
13.02.2014
Изтегли
Изтегли
94-М-277/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-239/23.04.2019
94-М-239/23.04.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/21.05.2020 по чл. 35, ал.1,т.2
94-М-216/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мира Пепова Дудевска Гл.експерт 25.04.2015 Изтегли
94-М-206/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-185/29.03.2019
94-М-185/24.03.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-218/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-434/14.09.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-М-34/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мирела Ангелова Тасева Гл. специалист 94-М-263/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-261/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-268/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-90/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Александров Бърнев Главен експерт 04.01.2016
14.01.2016
08.02.2016
12.04.2016
09.05.2016
10.06.2016
20.06.2016
29.06.2016
20.07.2016
03.10.2016
05.12.2016
03.01.2017
09.02.2017
20.02.2017
29.03.2017
29.06.2017
31.07.2017
27.09.2017
22.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-142/28.03.2018 Изтегли
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-237/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-237/01.08.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-180/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-181/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-199/19.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-М-139/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Костадинов Праматаров Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-М-217/16.05.2018 по чл. 35, ал.1 ,т.2
94-М-211/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-148/09.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-М-146/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослав Миланов Миланов Гл. специалист 94-М-404/03.08.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-403/03.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-268/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-234/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-135/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мирослава Славчева Добринова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-М-274/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-255/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-275/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-183/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Миряна Александрова Драгомирова Гл. експерт 01.09.2010
02.06.2015
19.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-264/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-286/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-229/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-М-279/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-218/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Георгиева Карадимова Мл. юрисконсулт 27.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-М-249/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-М-212/15.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-154/29.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-166/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Михаела Йорданова Мавродинова Държавен експерт 02.05.2017 Изтегли
94-М-228/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-318/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-241/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-365/03.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-417/28,08,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-41/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Михаил Лазаров Базлянков Ст. юрисконсулт 94-М-356/17.06.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-371/27.06.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-197/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. юрисконсулт 94-М-175/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Михаил Николов Дянков Гл. експерт 94-М-495/19.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-544/18.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-224/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2