Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3

Член на СД на НКИЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-94/10.05.2023
Няма

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-97/11.05.2023
Няма

Изп. директор на НКИЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-96/11.05.2023
Няма

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-74/12.05.2023
Няма

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-138/15.05.2023
Няма

Член на НС на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-123/10.05.2023
Няма

Председател на НС на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-126/11.05.2023
Няма

Член на УС на ДП “Управление и стопанисване на язовири”
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-44/09.05.2023
Няма

Член на ОК на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-46/11.05.2023
Няма

Член на СД на НКИЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-98/11.05.2023
Няма

Член на НС на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-20/21.02.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-21/21.02.2023

Член на НС на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-124/15.05.2023
Няма

Член на УС на ДП "Управление и стопанисване на язовири"
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-66/26.04.2023
Няма

Член на УС на ДП “Държавна петролна компания”
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-32/09.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-31/09.03.2023

Член на ОК на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-82/12.05.2023
Няма

Член на СД на НКИЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-82/12.05.2023
Няма

Председател на СД на ДКК ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-89/15.05.2023
Няма

Член на УС на ДП "Управление и стопанисване на язовири"
по чл.35, ал.1, т.2
94-К-67/26.04.2023
Няма

Член на ОК на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-173/12.05.2023
Няма

Председател на УС на ДП "Държавна петролна компания"
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-80/15.05.2023
Няма

Член на СД на НКИЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-77/10.05.2023
Няма

Член на НС на БАЕЗ ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-С-27/17.02.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-26/17.02.2023

Член на УС на ДП "Управление и стопанисване на язовири"
по чл.35, ал.1, т.1
94-С-32/16.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-33/16.03.2023

Управител на “Плод-Зеленчук” ЕООД, гр. Габрово
по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-7/09.05.2023
Няма

Изп. директор на ДП “Управление и стопанисване на язовири”
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-14/22.03.2023
Няма

Член на УС на ДП “Държавна петролна компания”
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-29/12.05.2023
Няма