Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
Ликвидатор Дружество в ликвидация
№ и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-