Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
Ликвидатор Дружество в ликвидация
№ и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Иван Антимов Маринов “Божур” ЕООД (л), гр. Ямбол 94-И-47/27.02.2020 по чл.35, ал.1 т.1
94-И-50/27.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-109/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-83/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2