Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,на служителите от администрацията на МИ (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Аделина Великова Дочева-Кьосева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-А-139/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-63/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-84/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-157/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-148/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Адриана Пламенова Василева Ст. експерт 02.08.2013
20.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-А-136/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-130/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-119/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-160/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-А-157/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Александра Валентинова Райкова Гл. специалист 29.01.2009 Изтегли
94-А-128/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-70/01.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-12/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-106/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-105/01.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Александър Людмилов Ангелов Гл. специалист 94-А-98/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-128/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-121/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-145/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-147/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ангелина Георгиева Миладинова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-А-142/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-120/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-106/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-148/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-158/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Андрияна Владимирова Колева Гл. специалист 94-А-330/12.12.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-331/12.12.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анелия Иванова Нунева Гл. експерт 21.01.2009
07.09.2015
Изтегли
Изтегли
94-А-126/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-45/15.03.2019 по чл.35, ал.1 т.2
94-А-64/07.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-67/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-94/22.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Емилова Груйчева Ст. експерт 20.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-А-156/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-90/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-93/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-293/07.12.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-А-131/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-132/21.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Драгоева Ст.експерт 01.02.2016 Изтегли
Гл. експерт 94-А-160/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-118/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-111/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-105/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-114/08.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анета Иванова Йовчева Държ.експерт 22.01.2009
16.06.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-А-124/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-65/27.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-33/17.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-33/08.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-126/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Александрова Дончева Държ. експерт 94-А-150/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-129/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-113/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-135/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-138/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Велимирова Мартулкова Гл. юрисконсулт 22.01.2009
03.01.2013
24.06.2013
28.04.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-А-164/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-121/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-76/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-123/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-127/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Анна Димитрова Лазарова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-А-158/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-94/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-91/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-138/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-145/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Георгиева Шиякова Гл. специалист 16.03.2009 Изтегли
Антоанета Христова Христова-Генова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-А-165/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-107/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-117/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-132/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-125/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ася Боянова Томова Гл. специалист 23.01.2009 Изтегли
94-А-166/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-110/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-125/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-104/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-А-115/11.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2