Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Б)

Б
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Биляна Венциславова Божилова Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Б-132/23.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-12/23.01.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-73/28,05,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-16/03.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-1/04.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Биляна Любомирова Иванова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Б-103/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-50/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-89/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-70/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-59/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Бистра Стоянова Петрова Н-к отдел 27.01.2009 Изтегли
94-Б-99/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-74/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-71/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Б-76/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-68/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Богдана Петрова Григорова Мл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Б-98/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-85/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-99/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-72/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-63/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Богомил Стоянов Богданов Рк Инспекторат 01.09.2017 Изтегли
Гл. експерт 94-Б-134/30.08.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Б-136/30.08.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли

Изтегли
94-Б-51/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-3/07.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-11/26.01.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-56/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Божидар Виолинов Патинов Гл. експерт 01.06.2009 Изтегли
94-Б-81/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-78/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-89/21.05.2019П по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-77/28.05.2020 по чл.35, ал.1 т.2
94-Б-55/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-95/28.06.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Божидар Стефанов Александров Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
94-Б-95/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-70/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-88/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-69/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-70/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Борис Димитров Михайлов Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Б-85/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-80/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-86/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-19/10.02.2021 по чл.35, ал.1,т.2
94-Б-73/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Йорданов Александров Държ. експерт 94-Б-102/12.07.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-110/26.07.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-Б-127/21.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-128/21.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Борислава Пламенова Пенева Гл. експерт 94-Б-58/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-79/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-78/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Кирилова Минчева Гл. експерт 94-Б-150/01.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-161/29.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Начева Мартинова Държ. вътр. одитор 22.01.2009
20.03.2012
Изтегли
Изтегли
94-Б-91/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-75/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-67/26.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Б-54/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-53/11.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Боян Вили Натан Гл. експерт 30.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Б-72/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-69/08.05.2019
94-Б-69/23.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-54/04.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-56/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-48/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2