Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Даниела Бойчева Петрова Гл. експерт 94-Д-273/01.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-291/20.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Георгиева Страшимирова-Бориславова Гл. експерт 94-Д-203/02.06.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-219/28.06.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Любомирова Кантарева Мл. експерт 02.01.2013 Изтегли
94-Д-186/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/08.05.2019
94-Д-143/09.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-126/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-109/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-151/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Дафина Йорданова Севдина Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Д-165/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-84/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-22/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-58/12.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Даяна Петрова Попангелова Мл. експерт 94-Д-72/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-106/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-188/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Живкова Ангелова Гл.експерт 13.11.2017
16.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-162/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-348/03.12.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-354/07.12.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Д-105/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-113/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-55/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-144/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Спасова Колинс Н-к отдел 94-Д-2/04.01.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-8/07.01.2021 по чл.35, ал.1 т.2
94-Д-130/01.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Станчева Джиева Мл.експерт 09.10.2017 Изтегли
94-Д-194/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-139/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-93/14.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-Д-123/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-156/28.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Владова Петрова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-161/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-121/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-87/07.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
94-Д-107/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-252/21.09.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Д-176/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Иванова Симеонова Ст. експерт 94-Д-31/03.02.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-32/06.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-86/13.04.2021 по чл.35, ал.1 ,т.2
94-Д-134/08.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Колева Лозкова Мл.експерт 18.10.2017 Изтегли
94-Д-160/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-95/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-101/19.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-78/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-119/29.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Кънчева Бонева Директор 94-Д-16/19.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-50/11.02.2022 по чл.35. ал.1, т.2
Десислава Пачева Георгиева Н-к отдел 22.01.2009
07.05.2013
26.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-132/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-149/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-112/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-113/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-137/12.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Петрова Виденова Мл. счетоводител 21.01.2009 Изтегли
Счетоводител 94-Д-208/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-155/13.05.2019
94-Д-155/21.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-150/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-83/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-Д-139/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Станчева Дойчева Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-188/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-142/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-91/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-88/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-182/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Цонева Маринова Гл. специалист 94-Д-62/18.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-71/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-148/21.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Христова Йоловска Ст. инспектор 94-Д-299/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-314/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-42/17.02.2021 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-114/24.03.2022 по чл. 35, ал.1, т.2
Джорджия Владимирова Ненкова Н-к отдел 94-Д-290/15.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-292/20.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2