Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Галина Христева Костадинова Гл. специалист 20.01.2017 Изтегли
94-Г-63/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-44/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-57/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-43/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-70/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Василев Василев Гл. специалист 10.04.2012 Изтегли
94-Г-64/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-Г-25/01.03.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Г-35/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-В-67/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-56/26.04.2021 по чл.35, ал. 1, т.2
Ст. експерт 94-Г-73/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Владимиров Георгиев Ст. юрисконсулт 94-Г-134/19.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-135/24.10.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Недялков Недялков Гл. специалист 28.02.2014 Изтегли
94-Г-51/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-139/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-140/15.10.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-63/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Атанасова Иванова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Г-49/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-64/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-44/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Г-44/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-69/21.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Бонева Славова-Петкова Гл. инспектор 23.01.2009 Изтегли
Държ. инспектор 94-Г-52/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-37/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-29/01.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-Г-45/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-59/30.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-59/30.03.2022П по чл.35, ал.1, т.2
Григори Димитров Динев Държ. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Г-53/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-34/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-47/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-24/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-41/15.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2