Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Христо Иванов Ивановски Директор 18.01.2009
19.07.2013
11.12.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-21/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-7/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-1/24.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/04.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-4/18.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Николаев Томов Гл. експерт 09.07.2012 Изтегли
94-Х-20/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-20/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т2
94-Х-9/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/24.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-11/12.04.2021
94-Х-11/12.04.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/11.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2