Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от аминистрацията на МИ (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ивайло Бориславов Стефанов Ст. експерт 94-И-154/01.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-158/12.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Николаев Маринов Гл. специалист 11.05.2016
01.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-98/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-100/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-71/28.04.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-66/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-61/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Чавдаров Кожухаров Гл. специалист 94-И-170/03.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-180/03.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-181/03.11.2022 по чл.35, ал.1, т.3
Иван Борисов Иванов Гл. специалист 94-И-39/01.03.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-50/23.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Иванов Павлов Ст. юрисконсулт 01.11.2012
02.12.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-И-97/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-И-53/21.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-И-61/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-41/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-60/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Йорданов Енев Гл. специалист 05.03.2015 Изтегли
94-И-91/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-88/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-110/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-69/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-54/29.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Лазаров Томов Гл. специалист 94-И-133/18.07.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-132/18.07.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Спасов Чалъков Гл. специалист 94-И-58/01.04.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-74/27.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Филипов Баталов Мл. експерт 15.02.2016
20.01.2017
06.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-И-118/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-110/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-119/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-106/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-88/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ивана Иванова Маринова Мл. експерт 94-И-165/27.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-166/27.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Денева Раичкова Директор

10.11.2009

06.07.2011

08.05.2015

25.07.2016

Изтегли

Изтегли

Изтегли

Изтегли

94-И-73/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-57/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-79/08.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-37/21.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-146/15.08.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-151/31.08.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Петкова Георгиева Мл. експерт 22.03.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-И-80/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-62/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-88/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-И-85/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ивет Стоянова Николова Гл. експерт 94-И-198/23.12.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-199/23.12.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илиан Атанасов Илиев Гл. специалист 10.02.2009 Изтегли
94-И-75/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-И-50/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-96/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт 94-И-213/19.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-223/13.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-9/01.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-63/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Михайлова Велева Мл. експерт 07.05.2012
01.08.2016
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-71/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-52/21.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-32/10.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-25/18.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-66/08.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Стоянова Седефчева Ст. експерт 07.01.2009
01.07.2016
01.02.2018
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-114/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-138/04.07.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Изтегли
94-И-210/02.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-И-125/14.05.2019
94-И-147/13.06.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-101/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. счетоводител 94-И-113/17.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-87/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Сашев Деков Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-И-113/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-41/05.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-81/12.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-29/23.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-23/31.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Костадинов Илиев Държ. инспектор 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-И-103/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-99/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-104/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-87/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-78/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Костов Костов Държ. експерт 21.01.2009
01.04.2016
06.10.2016
12.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-79/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-76/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-60/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-62/04.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Илиева Хаджийска-Антонова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. инспектор 94-И-86/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-48/15.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-16/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-17/12.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-17/24.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Методиева Атанасова Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-И-66/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-95/07.05.2019
94-И-95/30.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-61/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-65/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Владимирова Николова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-И-87/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-122/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-82/15.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-40/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Анатолиева Цекова Гл. експерт 94-И-1/02.01.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-8/09.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-19/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-1/06.01.2022 по чл. 35, ал.1, т.2
Ирина Николова Станева Н-к отдел 20.01.2009
22.02.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-И-117/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-120/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-125/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-98/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-91/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Искра Веселинова Василева Мл. експерт 01.08.2016 Изтегли
94-И-65/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-203/25.10.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
Ст. експерт 94-И-85/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-38/19.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-39/19.02.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-И-47/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-121/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-И-69/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2