Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Магда Любенова Георгиева Гл. специалист 29.04.2009 Изтегли
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-112/26.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-32/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-49/17.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-20/12.01.2022 по чл. 35, ал.1, т.2
Магдалена Иванова Константинова Мл. експерт 21.01.2009
29.09.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-297/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-203/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-220/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-133/05.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-9/07.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Магделина Стефанова Виденова Експерт към ПК 20.01.2017
05.06.2017
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-М-130/22.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-210/14.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
94-М-496/04.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-497/04.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-М-143/12.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-131/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-59/19.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Главен експерт 94-М-99/15.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Майя Веселинова Христова-Шипочка Ст. експерт 26.01.2009
10.01.2013
Изтегли
Изтегли
94-М-242/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-296/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-269/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-177/23.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-156/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Малинка Крумова Петкова Н-к сектор 01.09.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-М-260/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-590/06.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-314/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-224/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-206/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор 94-М-163/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Георгиева Писанова Гл. инспектор 12.04.2010 Изтегли
94-М-227/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-157/15.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-45/23.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-42/11.02.2021 по чл.35, ал.1,т.2
94-М-100/15.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Пачева Александрова Н-к отдел 29.01.2009 Изтегли
94-М-283/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-273/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-227/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-148/13.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-188/05.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Христова Константинова-Златанова Н-к отдел 21.01.2009
06.03.2013
09.09.2013
09.10.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-282/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-307/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-292/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-196/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-186/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Василева Гугуткова Гл. експерт 03.10.2014 Изтегли
94-М-258/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-223/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-278/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-105/23.03.2021 по чл.35, ал.1 т.2
Арх. на комп. системи 94-М-133/29.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Игнатова Христова Гл. юрисконсулт 94-М-346/11.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-370/28.10.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Цветанова Чавракова Ст. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-М-251/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-266/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-160/30.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-126/31.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-136/31.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Бойчева Стефанова Гл. юрисконсулт 94-М-108/02.03.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-133/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-193/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-176/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Василева Атанасова Ст. експерт 94-М-481/01.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-486/05.10.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-86/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-191/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Веселинова Илиева Мл. експерт 01.03.2017 Изтегли
94-М-152/02.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-262/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-301/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-244/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-М-149/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-65/15.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Георгиева Трифонова Н-к отдел 94-М-14/10.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-53/08.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Емилова Янчева Гл. специалист 09.11.2015
21.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-270/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-272/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-280/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-163/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-144/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Бояджиева-Гунели Гл. експерт 06.01.2010 Изтегли
94-М-235/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-260/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-290/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-195/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-189/05.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Иванова Гл. юрисконсулт 94-М-324/16.05.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-351/12.06.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-270/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-97/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/26.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова Стойкова Мл. експерт 94-М-488/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-514/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-214/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-71/25.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-197/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мартин Кирилов Райчев Гл. експерт 94-М-389/21.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-391/22.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Георгиева Александрова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-М-236/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-274/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-239/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-200/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-187/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Мая Николова Стоилова Гл. експерт 28.01.2009
05.07.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-М-261/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-302/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-146/06.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-154/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-М-175/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2