Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Н)

Н
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Надежда Николаева Иванова Мл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-31/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-75/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Н-23/17.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-26/07.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Дилянова Иванова Мл. експерт 94-Н-164/01.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-166/20.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Кирилова Гергова Мл. експерт 94-Н-94/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-95/20.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-161/15.08.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-163/17.08.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Кирилова Димитрова Мл. експерт 30.12.2009
03.07.2012
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-66/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-34/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-61/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Н-77/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-115/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Николова Граховска Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Н-86/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел 94-Н-42/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Директор 94-Н-55/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-67/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-112/11.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Наташа Томова Стоименова-Кунгалова Държ. експерт 26.01.2009
25.06.2014
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-69/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-38/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-72/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор 94-Н-105/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-110/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Невена Йорданова Стоянова Главен специалист 94-Н-133/27.06.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-153/25.07.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Недялка Димитрова Сергиева Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-Н-67/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-19/28.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-68/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-96/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-116/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ненко Няголов Маринов Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Н-65/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-56/13.05.2019
94-Н-56/17.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-83/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-84/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-109/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Нигрита Христова Размирова Мл. експерт 21.12.2009 Изтегли
Ст. счетоводител 94-Н-68/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-32/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-73/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-66/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-101/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Евгениев Теохаров Гл. специалист 94-Н-182/12.12.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-183/12.12.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Хараламбиев Методиев Гл. експерт 29.01.2009
23.01.2013
31.03.2014
12.06.2017
07.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Н-75/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-18/25.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-71/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-45/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Н-90/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Христов Петков Гл. специалист 94-Н-139/01.07.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-147/15.07.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Георгиева Танева Гл. експерт 18.04.2017 Изтегли
94-Н-64/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-57/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-63/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-113/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Н-114/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Димитрова Гюрова-Маджева Държ.експерт 03.07.2017 Изтегли
94-Н-29/16.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Н-79/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Н-30/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-57/13.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-63/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-89/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Мирчева Овчарова Държ. експерт 94-Н-111/30.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-117/14.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-38/13.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-41/04.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-91/15.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Нина Христова Христова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Н-99/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-60/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-94/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-80/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-111/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ния Георгиева Панайотова Държ. експерт 26.01.2009
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-92/06.06.2018 по чл.35, ал1. т.2
94-Н-41/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-90/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-95/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-99/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2