Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Валентина Димитрова Димова Гл. специалист 94-В-122/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-В-122/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-В-168/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-12/15.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-64/15.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-103/06.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Валери Йорданов Стамболийски Оперт. дежурен 94-В-75/04.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
Гл. специалист 94-В-176/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-В-157/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-128/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-179/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-149/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ваня Георгиева Спасова Мл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-162/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-175/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-156/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-189/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-141/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Васил Иванов Паргов Операт. дежурен 19.03.2015 Изтегли
Гл. специалист 94-В-146/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-158/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-160/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-165/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-148/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Василиса Викторова Долженкова Гл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
01.09.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-124/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-111/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-37/07.02.2020 по чл.35, ал.1 т.2
94-В-131/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-124/19.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Веска Цветанова Кънчовска Гл. инспектор 94-В-333/01.11.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-342/07.11.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-73/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-54/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-120/14.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Велислава Александрова Иванова Мл. експерт 01.09.2016 Изтегли
94-В-177/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-176/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-141/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-177/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-В-147/09.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Велислава Бойкова Илиева Мл. експерт 94-В-291/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-302/25.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-72/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-58/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-101/05.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Венцеслав Антонио Петров Гл. специалист 94-В-98/01.04.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-109/08.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Весела Цочева Байрактарова Н-к отдел 27.01.2009
25.04.2017
Изтегли
Изтегли
94-В-164/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-113/05.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-111/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-166/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-154/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Веселин Николов Синапов Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-В-141/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-163/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-140/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-169/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-135/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Веселин Тодоров Ковачев Гл. юрисконсулт 94-В-306/01.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-330/29.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Веселина Виткова Веселинова Гл. експерт 94-В-170/22.06.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-179/26.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-181/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-134/03.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-160/13.05.2022П по чл.35, ал.1, т.2
Веселка Богомилова Донкова Директор 26.01.2009 Изтегли
94-В-158/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-139/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-98/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-130/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-108/08.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Веселка Методиева Атанасова Гл. специалист 27.03.2009 Изтегли
94-В-106/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-106/15.05.2018П по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-28/06.02.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-13/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-59/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-68/07.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2