Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Я)

Я
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Явор Димитров Хаджийски Мл. експерт 09.11.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Я-42/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-11/10.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-16/12.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-22/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Я-16/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Явор Илиянов Пиперов Гл. експерт 04.02.2015
17.08.2016
Изтегли
Изтегли
Директор 94-Я-46/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-23/15.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-24/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-32/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-18/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Яна Павлова Йорданова-Копчева Гл. юрисконсулт 94-Я-19/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Я-35/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Я-19/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-20/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-27/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-15/29.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Яница Бенитова Вълкова Гл. експерт 94-Я-41/16.11.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Я-42/05.12.2022 по чл.35, ал.1, т.2