Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ю)

Ю
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Юлия Смилянова Филчева Мл. експерт 08.10.2009
01.10.2015
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Ю-6/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-8/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-7/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Ю-9/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-4/04.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Юлиана Иванова Натева Гл. експерт 01.04.2015 Изтегли
Н-к отдел 94-Ю-4/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-3/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-5/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-4/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-3/18.04.2022 по чл.35, ал.1, т.2