Loading...

Алжир

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Алжир
Боряна Минчева
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7798
b.mincheva@mi.government.bg

Дипломатическите отношения между Република България и Алжирската Демократична и Народна Република (AДНР) са установени на 20 март 1962 г.

Връзките между двете страни датират от периода на борбата за независимост на АДНР, когато България е оказала на Алжир голяма материална (включително и военна) помощ и политическа подкрепа.

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Характерна особеност на икономическото сътрудничество в миналото е развитието му главно на базата на предоставяните от българска страна междудържавни кредити.

Потенциалът на Алжир поставя страната сред важните външнотърговски партньори на България в арабския свят.

NB: От 01 януари 2009 АДНР е член на Арабската зона за свободна търговия.

СТОКООБМЕН

Стокообменът се характеризира с непостоянно равнище. През последните години износът ни минава през посредници и трети държави, което ни кара да отчитаме, че реалният износ е по-висок от отчетения.

в млн. $

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2010

73.4

67.4

6.0

61.4

2011

98.3

66.7

31.6

35.1

2012

74.1

74.1

0.0

74.1

2013

110.5

108.1

2.4

105.7

2014

211.3

211.1

0.2

210.9

2015

88.4

72.8

15.6

57.2

2016

252.3

249.5

2.8

246.6

2017

95.9

94.9

1.0

94.0

2018

90.4

80.2

10.2

70.0

2019

105,3

92,1

13,2

78,9

2020

93.1

88.3

4.8

83.5

януари- юни 2021 54.6 39.0 15.6 23.4

През първите шест месеца на 2021 г. стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република възлиза на 54.6 млн. щ.д. като отбелязва ръст от 17.2 % спрямо същия период на 2020 г. Българският износ възлиза на 39.0 млн. щ.д. (спад с 11.0%), а вносът достига 15.6 млн. щ.д. (ръст от 473%).

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Алжир възлиза на 93.1 млн. щ.д. спрямо 105.3 млн. щ.д. през 2019 г. – спад от –11.6%.

* 2019 бележи увеличение на българския износ с 14,8% спрямо 2018, като възлиза на 92,1 млн.щ.д. и увеличение на вноса от Алжир с 29,4% – възлизащ на 13,2 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена за 2020

Износ от България

% от

общия

износ

Внос от Алжир

% от

общия

внос

Нефтени масла

19,0

Пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал и съединения на метали

56.3

Плосковалцувани продукти от желязо

9.6

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

43.7

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати)

12,4

Плочи от дървесни частици

7.7

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

8.0

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити)

5,5

Сурови тютюни

1,5

Части и принадлежности, предназначени изключително и главно за машините от NN 8456 до 8465

0.1

Водещи позиции в стокообмена за 2019

Износ от България

% от

общия

износ

Внос от Алжир

% от

общия

внос

Нефтени масла

31,0

Пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал и съединения на метали

62,4

Плосковалцувани продукти от желязо

10,0

Амоняк

26,8

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати)

7,8

Масло от какао

6,5

Плочи от дървесни частици

7,3

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

3,4

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

6,6

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити)

5,5

Сурови тютюни

3,5

Части и принадлежности, предназначени изключително и главно за машините от NN 8456 до 8465

2,8

Водещи позиции в стокообмена за 2018

Износ от България

%

Внос от Алжир

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

26,4

Амоняк

70,2

Плосковалцувано желязо

19,8

Пепели съдържащи метал

15,8

Плочи, листа, фолио, ленти от непорести пластмаси

6,4

Масло, мазнина и течно масло от какао

9,3

Фосфинати (хипофосфити)

5,7

Пресни и сушени плодове

2,0

Плочи от дървесни частици

4,5

Контейнери (вкл. цистерни, резервоари)

1,0

Ечемик

4,1

Алуминиево фолио

3,6

Слънчогледово масло

2,8

Водещи позиции в стокообмена за 2017

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

46.0

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

90.4

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

10.6

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени

7.6

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати:

8.0

Водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика; пресни, охладени, замразени и сушени; ядки и костилки

2.0

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво

6.6

МЕРОПРИЯТИЯ С ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

В периода 27-28 февруари 2014 в гр. Алжир, АДНР се проведе ХХ-та сесия на смесената комисия.

По време на сесията бяха подписани:

 • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на спорта;
 • Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Селскостопанска академия и Националния институт за агрономически изследвания на Алжир.

В периода 19-20 февруари 2013 министърът на външните работи Николай Младенов, придружаван от представители на българския бизнес, осъществи официално посещение в АДНР по покана на алжирския външен министър Мурад Меделси. На 20 февруари се проведе двустранен бизнес форум, в рамките на който представители на някои от най-големите български фирми в сферата на фармацевтиката, строителството, производството и дистрибуцията на нефт и нефтопродукти, информационните и комуникационните технологии се срещнаха и обсъдиха възможностите за съвместен бизнес с алжирските си партньори. В рамките на посещението бе подписано Споразумение за учредяване на двустранен Бизнес съвет между КРИБ и алжирския Форум на ръководителите на предприятия (FCE), разширяващ правната рамка и улесняващ преките контакти между бизнеса на двете страни.

NB ⇒ Според оценката на алжирската страна, най-перспективни към настоящия момент са контактите в сферата на строителството и на селското стопанство.

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Търговско-икономическите отношения между двете страни се базират на:

 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото;
 • Споразумение за икономическо сътрудничество.
 • Протокол за сътрудничество между БТПП и Конфедерацията на алжирските работодатели;
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и Алжирската търговско-промишлена палата;
 • Споразумение за създаване на Бизнес съвет между КРИБ и Форума на ръководителите на предприятия в Алжир.
 • На 20 февруари 2013 в гр. Алжир бе създаден двустранен Българо-алжирски бизнес съвет, който осъществява ролята на изпълнителен инструмент на решенията на КРИБ и на алжирския Форум. Приоритетни сектори в дейността на Бизнес съвета са строителство, ИКТ, фармацевтиката, нефт и нефтопродукти, а в дългосрочен план туризъм, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

Споделете