Loading...

Андора

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Андора
Антоанета Христова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Андора

Стокообмен с Андора в хил. евро

период

стокообмен

ръст %

износ

ръст %

внос

ръст %

салдо

2015

79.3

-36.5

40.4

-58.0

38.9

35.3

1.4

2016

138.3

74.4

95.1

135.6

43.1

10.8

52.0

2017

94.0

-32.0

77.6

-18.4

16.4

-62.0

61.2

2018

143.0

52.0

93.1

19.9

49.8

203.8

43.3

2019

106.9

-25.2

85.3

-8.4

21.6

-56.6

63.7

2020

96.5

-9.7

71.4

-16.3

25.1

16.2

46

2021

80.1

-16.9

44.1

-38.1

36.0

43.1

8

1-6.2021

32

25

7

18

1-6.2022

52

63.5

28

11.4

24

260.9

4

*по данни на МИИ

В периода януари-юни 2022 г. стокообменът с Андора е в размер на 52 хил. евро, от които износ в размер на 28 хил. евро и внос 24 хил. евро. Стокообменът с Андора се е увеличил с 63,5% в сравнение със същия период на 2021 г. Износът за Андора се е увеличил с 11,4%, а вносът се е увеличил с 260,9%. Салдото е положително (4 хил. евро).

Водещите стоки в износа на България за Андора през първото полугодие на 2022 г. са следните: пури с дял от 88% от износа за страната, бижутерийни артикули – 4,1%, оптични апарати – 17.2%, кутии 2,2%, ел. апарати за жична телефония 1,6%.

Водещите стоки във вноса от Андора през първото полугодие на 2022 г. са следните: апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги с дял от 93%, бижутерийни артикули 2.6%, обувки от естествена кожа 2%.

В периода януари-декември 2021 г. стокообменът с Андора е в размер на 80,1 хил. евро, от които износ в размер на 44,1 хил. евро и внос 36 хил. евро. Стокообменът с Андора е намалял с 16,9% в сравнение със същия период на 2020 г. Износът за Андора е намалял с 38,1%, а вносът се е увеличил с 36%. Салдото е положително (8 хил. евро).

Водещите стоки в износа на България за Андора са следните: дамска конфекция, пури, мъжка конфекция, бинокли, оптични апарати и инструменти, столове и седалки.

Водещите стоки във вноса от Андора са следните: апаратура за прекъсване (прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители), пътнически автомобили, дамска конфекция (костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, трикотажни или плетени), обувки, дамски палта, куфари, мъжки ризи, бижутерийни или ювелирни артикули.

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Андора през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100,0

Общо за Андора

44

0,0001

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

13

29,6

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

12

26,3

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

11

23,9

9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия

4

9,6

9013

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3

6,9

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

1

1,8

9950

Служебен код (SL)

1

1,8

Водещи стоки във вноса от Андора през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100,0

Общо за Андора

36

0,0

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение

29

79,3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

5

12,5

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета

1

2,1

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали

1

1,7

9950

Служебен код (SL)

1

1,5

6202

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, с изключение на артикулите от N 6204

0

0,8

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

0

0,7

6205

Ризи и ризи с къси ръкави, за мъже или момчета

0

0,7

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

0

0,6

  1. Инвестиции в България

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Андора в България към края на 2021 г. възлизат на 9.8 млн. евро.

През 2021 г. няма реализирани инвестиции от Андора.

  1. Посещения

През м. април 2014 г. бе реализирано посещение на заместник-министър Бранимир Ботев в Андора с цел участие в Осми конгрес за зимен и планински туризъм. Световният конгрес по зимен и планински туризъм се провежда на всеки две години в Андора в тясно сътрудничество между местните власти, правителството на Андора и Световната организация по туризъм (UNWTO) към ООН и представлява възможност за обмяна на опит и знания в областта на зимния и планинския туризъм.

Споделете