Loading...

Андора

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Андора
Антоанета Христова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Андора

1. Стокообмен с Андора в хил. евро

период

стокообмен

ръст %

износ

ръст %

внос

ръст %

салдо

2014

124.9

-47.9

96.1

-56.3

28.8

+46.1

67.3

2015

79.3

-36.5

40.4

-58.0

38.9

+35.3

1.4

2016

138.3

+74.4

95.1

+135.6

43.1

+10.8

52.0

2017

94.0

-32.0

77.6

-18.4

16.4

-62.0

61.2

2018

143.0

+52.0

93.1

+19.9

49.8

203.8

43.3

2019

106.9

-25.2

85.3

-8.4

21.6

-56.6

63.7

2020

96.5

-9.7

71.4

-16.3

25.1

16.2

46

2021

80.1

-16.9

44.1

-38.1

36.0

+43.1

8

2022

178.6

123.0

133.8

203.4

44.8

+24.4

24.4

2023

424.2

137.5

329.7

146.4

94.5

110.9

110.9

*по данни на МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Андора за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Андора през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

130

39,4

2404

Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло

67

20,4

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

43

13,1

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; ‘хомогенизирани’ или ‘възстановени’ тютюни; тютюневи екстракти и сокове

39

11,9

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

15

4,6

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни

10

3,1

9202

Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)

9

2,8

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

6

2,0

9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия

2

0,7

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

2

0,6

Водещи стоки във вноса от Андора през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение,

56

59,6

8530

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги,

29

30,4

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

3

2,8

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

2

2,3

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

1

1,5

6206

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета:

1

1,1

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1

1,0

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

1

0,7

6102

Палта, пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от N 6104:

0

0,3

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички,

0

0,3

Водещи стоки в износа на България за Андора през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

61

45,5

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

39

29,3

2404

Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло

22

16,5

9013

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3

2,4

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

3

2,0

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори

2

1,6

9202

Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)

2

1,4

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни

1

0,5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

0

0,3

9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия

0

0,1

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

0

0,1

5609

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от №№ 5404 или 5405, канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде

0

0,0

Водещи стоки във вноса от Андора през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение,

38

83,9

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

2

5,2

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

1

3,2

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

1

3,0

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

1

1,4

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета:

1

1,2

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

0

0,6

6205

Ризи и ризи с къси ръкави, за мъже или момчета:

0

0,4

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

0

0,4

6505

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани:

0

0,4

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

0

0,3

3. Инвестиции в България

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Андора в България към края на 2023 г. възлизат на 9.3 млн. евро.

Споделете