Loading...

Бразилия

Министерство на икономиката и индустрията

Бразилия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Бразилия

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между Република България и Федеративна република Бразилия

  1. Стокообмен (в млн.USD)

Стокообменът ни с Бразилия се характеризира със значителен дисбаланс и трайно негативно салдо за нашата страна.

/в млн.щ.д./

Година

Стокообмен, в млн,USD

Ръст %

Износ, в млн,USD

Ръст %

Внос, в млн,USD

Ръст %

Салдо, в млн,USD

2013

85,9

18,1

67,7

-49.5

2014

91,7

6,8

20,2

11,3

71,5

5,6

-51.2

2015

59,5

-35,1

25,6

26,8

33,8

-52,7

-8.1

2016

57,4

-3,4

28,9

12,7

28,5

-15,7

0.3

2017

49,0

-14,8

27,2

-5,9

21,7

-23,7

5.4

2018

88,1

80,0

35,8

31,7

52,3

140,4

-16.4

2019

64,9

-26,3

34,8

-2,9

30,1

-42,4

4.6

2020

165,9

155,4

48,9

40,6

117,0

287,8

-68.0

2021

273,6

64,9

55,5

13,5

218,1

86,4

-162.5

2022

444,0

62,3

102,9

85,3

341,0

56,4

-238.1

1-12.2023

471,4

6,2

45,6

-55,6

425,7

24,8

-380.1

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Бразилия за 2022 И 2023 Г.

Водещи стоки в износа на България за Бразилия през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

10 817,42

23,68

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

4 386,59

9,60

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни):

3 181,41

6,96

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 768,53

6,06

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

2 616,46

5,73

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

2 164,10

4,74

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 583,71

3,47

2941

Антибиотици:

1 566,84

3,43

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

1 524,95

3,34

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от NN 7010 или 7018:

1 503,05

3,29

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Бразилия през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

375 258,42

88,13

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

20 074,95

4,71

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

9 165,35

2,15

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

6 031,49

1,42

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе,

5 992,53

1,41

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени:

1 048,31

0,25

0504

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

575,14

0,14

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители:

527,55

0,12

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или пулверизирани:

525,60

0,12

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

493,23

0,12

Водещи стоки в износа на България за Бразилия през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3103

Минерални или химични фосфорни торове:

66 882

65,0

2941

Антибиотици:

3 633

3,5

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни):

3 309

3,2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 289

2,2

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

2 150

2,1

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 896

1,8

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

1 879

1,8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

1 615

1,6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 541

1,5

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

1 459

1,4

Водещи стоки във вноса на България от Бразилия през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

268 976

78,9

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние:

21 240

6,2

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

19 180

5,6

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

8 234

2,4

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

7 856

2,3

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе,

5 380

1,6

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

1 084

0,3

6802

Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от N 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите),

723

0,2

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци:

714

0,2

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени:

507

0,1

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

499

0,1

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ бразилските инвестиции в България, към декември 2023 г. възлизат на -9,2 млрд. евро.

  1. Други – Смесена комисия

На 5 октомври 2011 г., в рамките на посещението в България на г-жа Дилма Русеф, президент на Федеративна Република Бразилия, бе подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федеративна Република Бразилия. То конкретизира перспективните области за двустранно сътрудничество и посочва мерки за разширяване и интензифициране на икономическото сътрудничество, както и предвижда създаването на Българо-бразилска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Министерството на икономиката е в процес на обсъждане с бразилската страна провеждането на сесия на българо-бразилската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество в гр. София.

  1. Договорно-правна база

  • Споразумение за икономическо сътрудничество – подписано на 5 октомври 2011г. – влиза в сила – 13.01.2016 г.;

Споделете