Loading...

Чили

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Чили

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

І. Икономическите отношения между Република България и Чили

  1. Стокообмен (в млн.USD)

През последните години, Чили загубва традиционно определеното й водещо място на партньорите на България сред страните от Латинска Америка.

/в млн.щ.д./

Година

Стокообмен, в млн,USD

Ръст %

Износ, в млн,USD

Ръст %

Внос, в млн,USD

Ръст %

Салдо, в млн,USD

2013

9,02

5,59

3,43

2,16

2014

28,9

220,2

5,06

-9,5

23,82

594,5

-18,76

2015

25,6

-11,5

16,26

221,3

9,31

-60,9

6,95

2016

13,2

-48,4

7,44

-54,2

5,76

-38,1

1,68

2017

13,3

0,5

7,49

0,7

5,77

0,2

1,72

2018

50,4

280,1

12,36

65,0

38,04

559,3

-25,68

2019

52,8

4,8

15

21,4

37,8

-0,6

-22,8

2020

169,0

220,0

13,5

-10,0

155,45

311,2

-141,95

2021

342,6

102,8

17,35

28,5

325,28

109,3

-307,93

2022

180,4

-47,4

21,98

26,7

158,38

-51,3

-136,4

2023

182,3

1,1

15,8

-28,1

166,5

5,1

-150,7

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Чили за 2022 И 2023 Г.

Водещи стоки в износа на България за Чили през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

3 217,25

20,36

6309

Артикули и дрехи, употребявани

1 442,62

9,13

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 169,93

7,40

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

810,86

5,13

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

733,21

4,64

9028

Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране:

626,32

3,96

8309

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали:

610,51

3,86

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

511,09

3,23

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

502,91

3,18

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

502,65

3,18

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Чили през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

159 475,39

95,80

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 505,04

0,90

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани:

1 272,91

0,76

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

1 082,33

0,65

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

697,97

0,42

8001

Необработен калай:

555,95

0,33

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; мъст от грозде, различна от тази от N 2009:

530,87

0,32

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

256,87

0,15

0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:

224,52

0,13

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

153,56

0,09

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Чили през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3102

Минерални или химични азотни торове:

5 153,98

23,45

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 866,40

17,59

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 425,35

6,48

6309

Артикули и дрехи, употребявани

1 352,32

6,15

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 220,71

5,55

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

1 124,16

5,11

2807

Сярна киселина; олеум

870,89

3,96

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

564,54

2,57

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

477,84

2,17

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

455,52

2,07

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Чили през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

149 700,08

94,52

8001

Необработен калай:

2 943,73

1,86

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

2 373,70

1,50

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани:

999,32

0,63

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; мъст от грозде, различна от тази от N 2009:

562,40

0,36

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

342,49

0,22

7404

Отпадъци и отломки от мед

214,39

0,14

0806

Грозде, прясно или сушено:

184,58

0,12

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

184,03

0,12

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

180,79

0,11

  1. Инвестиции

По данни на БНБ чилийските инвестиции в България, към декември 2023 г. възлизат на 0,2 млрд. евро.

  1. Договорно-правна база

След влизането на страната ни в ЕС с Решение на Министерския съвет №727/29.08.2005 г. и № 196/07.04.2006 г. се денонсира Търговската спогодба между България и Чили, за което чилийската страна е уведомена по официален път. С денонсирането на спогодбата се прекратява и дейността на двустранната междуправителствена комисия.

Чили има подписано Споразумение за свободна търговия с ЕС, което е в сила от 01.01.2003 г.

Споделете