Loading...

Китай

Commercial Counsellor of the Bulgarian General consulate in Shanghai

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Шанхай

Ивет Николова
Ivet Nikolova

Address: Office 1403, Building B, Far East International Plaza,

No.317 Xianxia Road, Shanghai, PRC

Tel: +86 18721718566
WeChat: +86 17132065156
e-mail: ivet.nikolova@mi.government.bg

Economic relations between Bulgaria and China

Икономически отношения между България и Китай

Споделете