Loading...

Ливан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бейрут

Пламен Василев

Ръководител Служба по търговско-икономически въпроси
Посолство на Република България
HAZMIEH, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544, Beirut
тел.: +961 5 453044;
факс: +961 5 453044
e-mail:
p.vasilev@mi.government.bg
Владимир Аврамов
Hazmieh, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544
тел./факс: +961 5 453 044
e-mail: v.avramov@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconomicOfficeLB
https://www.facebook.com/BGEconOfficeLB/
https://twitter.com/BGEconOfficeLB
https://www.linkedin.com/in/economic-office-bulgarian-embassy-beirut-028941106/
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел:+359 2 940 7688;
факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Ливан
Цветан Бояджиев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7689
c.boiadjiev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Ливан

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Условия за вноса на козметични продукти в Ливан

Планове и проекти за стабилизиране и развитие на ливанската енергетика

Състояние на банковия сектор на Ливанската република

Състояние на сектора на недвижимите имоти в Ливан

– Състояние на млекопреработвателния сектор в Ливан (2019-2021)

– Промени в митническия режим на Ливан – 2019

– Отношения между Ливанската република и ЕС

– Текущи проблеми в икономиката на Ливан, валутен риск (декември 2019)

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА

Площ: 10 400 км²

Столица: Бейрут

2 385 млн. жители (2018)

Официален език: арабски, също така

френски, английски, арменски.

Население (2018):

6 100 075 жители.

Икономика:

БВП (2017): 54,18 млрд.щ.д.

БВП/човек:

19 600 щ.д./2017

19 500 щ.д./2016

19 300 щ.д./2015

91 място спрямо останалия свят.

БВП, процент на растеж:

1,5% – 2017;

1,7% – 2016;

0,2% – 2015.

172-ро място спрямо останалия свят.

Посолство на Ливан:

София, България.

Извънреден и пълномощен посланик:

Н.Пр. г-н Тоуфик Джабер.

Национален празник:

Ден на независимостта,

22 ноември (1943)

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Ливанската република заема важно място в провежданата от ЕС политика на съседство (ЕПС) и Средиземноморския процес. Ливан е един от основните бенефициенти на средства от ЕС сред Средиземноморските държави. През юни 2002 Ливан подписа споразумение за асоцииране с ЕС, което влезе в сила през април 2006. В резултат на това ливанските промишлени и повечето селскостопански продукти се ползват със свободен достъп до пазара на ЕС.

От края на 90-те години българо-ливанските отношения чувствително се активизираха. Осъществен бе обмен на множество визити на високо и най-високо равнище. Активни са отношенията между представителите на бизнес средите. На 02.07.2002 със съдействието на БТПП, бе учреден Българо-ливански бизнес клуб, преименуван през април 2016 на Българо-ливански бизнес съвет. В началото на 2016 в Бейрут бе създаден и Ливанско-български бизнес съвет.

СТОКООБМЕН

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2007

91,4

90,1

1,4

88,7

2008

122,5

107,2

15,3

91,9

2009

52,9

44,8

8,1

36,7

2010

92,2

82,8

9,4

73,4

2011

54,5

45,7

8,8

36,9

2012

100,8

88,5

12,3

76,2

2013

261,0

242,6

18,4

224,2

2014

159,2

135,8

23,4

112,3

2015

118.5

88.7

29.8

58.9

2016

197.5

164.5

33.0

131.5

2017

145.2

95.5

49.7

45.8

2018

175.1

80.4

94.7

-14.3

*2019

163,4

132,1

31,3

100,8

* 2019 бележи увеличение на българския износ с 64,3% спрямо 2018, като възлиза на 132,1 млн.щ.д. и намаление на вноса от Ливан с 67,0% – възлизащ на 31,3 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена за 2019

Износ от България

% от

общия

износ

Внос от Ливан

% от

общия

внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

33,0

Отпадъци и отломки от мед

68,2

Нефтени масла

27,0

Сурови или необработени тютюни

26,3

Царевица

9,1

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,6

Пури, пурети и цигари

5,4

Булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати

0,4

Сирена и извара

4,2

Автомобилни превозни средства

0,4

Технически амониев карбонат

3,0

Резервни части за машини

0,2

Семена от слънчоглед

1,7

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства

0,2

Водещи позиции в стокообмена за 2018

Износ от България

%

Внос от Ливан

%

Сирена и извара

11,7

Отпадъци и отломки от мед

90,1

Пури, пурети и цигари

10,1

Сурови и необработени тютюни

6,4

Царевица

8,7

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

1,9

Слънчогледово, шафраново масло

4,3

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

0,9

Пръти и профили от легирани стомани

3,7

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати

0,2

Крафтхартии и крафткартони

3,1

Сирена и извара

0,1

Плочки и плочи за настилане и облицоване от керамика

2,8

Ечемик

2,7

Водещи позиции в стокообмена за 2017

Износ от България

%

Внос от Ливан

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

36.1

Отпадъци и отломки от мед

88.4

Пшеница и смес от пшеница и ръж

10.2

Сурови или необработени тютюни

8.2

Сирена и извара

8.2

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

2.3

Царевица

7.8

Вати от текстилни материали и артикули от вати

0.3

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

Български инженерингови организации са изградили в Ливан далекопроводи, обекти в селското стопанство и в други отрасли на икономиката. Поради изискването за банкова гаранция в размер на 10% от стойността на изграждания обект, както и някои други специфики на ливанското законодателство, на настоящия етап българските инженерингови фирми могат да участват само като подизпълнители при реализацията на крупни проекти, финансирани от ливанското правителство.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ ливанските инвестиции в България за периода 1996–2018 възлизат на 44.4 млн.€. По данни от БУЛСТАТ, в България са регистрирани над 2000 фирми с участието на ливански физически и юридически лица, предимно в сферата на търговията. Най-голям е относителният дял на физическите лица, инвестирали в търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството. Ливанските инвестиции у нас са съсредоточени предимно в производството на хранителни и химически продукти и в търговията на едро.

Благоприятни възможности за увеличаване на ливанските инвестиции у нас съществуват в области като: туризъм, банково и застрахователно дело, хранително-вкусова промишленост, преработвателна и лека промишленост. От ливанска страна се проявява интерес и към инвестиране в сферата на услугите (хотелиерство, ресторантьорство), недвижимите имоти (офис центрове, кина и др.).

ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

  • § В периода 12-13 ноември 2018 на посещение в България бе ливанска бизнес делегация, включваща представители на 29 ливански компании. В рамките на визитата на 12 ноември 2018 БТПП, съвместно с Ливано-българския бизнес съвет (ЛББС) и Посолството на Ливан в София организира българо-ливански бизнес форум в София. Форумът постави фокус върху секторите строителство, телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, търговия, туризъм и др.
  • § В периода 12-14 март 2018 в различни градове в Ливан бяха проведени семинари на тема „Възможности за бизнес и инвестиции в България”. Мероприятията бяха организирани от Ливано-българския бизнес съвет (ЛББС) и Търговско-промишлени и земеделски палати (ТПЗП) „Бейрут и Планината Ливан”, „Триполи и Северен Ливан” и „Сайда и Южен Ливан”.
  • § В периода 4-7 април 2017 БТПП организира бизнес делегацията до Бейрут, Ливан, ръководена от председателя на палатата г-н Цветан Симеонов. Българската делегация участва в Ливанско-български бизнес форум, организиран от Търговско-промишлената и земеделска палата (ТПЗП) на Бейрут и Планината Ливан и със съдействието на смесените съвети от България и Ливан.
  • § На 25 април 2016 се проведе Българо-ливански бизнес форум, организиран съвместно от БТПП и Търговско-промишлената и земеделска палата на Бейрут и Планината Ливан. Участие във форума взеха 19 ливански компании и над 40 български фирми. По време на мероприятието се подписа Меморандум за разбирателство между БТПП и Федерацията на търговско-промишлените и земеделски палата в Ливан.
  • § В периода 20-22 декември 2010 се състоя посещение на министър-председателя, г-н Бойко Борисов, в Ливан. В рамките на визитата бе подписан Договор между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за сътрудничество в областта на туризма, както и Допълнително споразумение изменящо договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

Споделете