Loading...

Монголия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Монголия
Ненко Маринов
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7657; факс: +359 2 987 4008
n.marinov@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Монголия

Между Република България и Монголия съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Монголия е потенциален пазар за редица български стоки, които преди 1990 имаха традиционно присъствие в страната: консерви ⇒ зеленчукови, плодови, месни; парфюмерийни и козметични стоки; вина; цигари и др.

В периода след 1990 се отчита трайна тенденция към съкращаване на взаимната търговия, силно повлияна от процеса на преструктуриране на икономиките на двете страни, недостига на валутни и финансови ресурси в Монголия, ограничаване на преките бизнес контакти и др.

СТОКООБМЕН

Двустранният стокообмен се характеризира с незначителни стойности и постоянно положително салдо за българската страна. Обобщените данни за стокообмена между двете страни през последните години са дадени в следващата таблица.

Стокообмен в млн. $

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ян.-юни 2020

Износ

3.9

3.7

1.75

1.6

1.1

2.0

1.9

2.3

1,025

Внос

0.0

0.1

0.04

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0,0

Общо

3.9

3.8

1.79

1.6

1.1

2.0

2.1

2.3

1,025

Салдо

3.9

3.6

1.71

1.6

1.1

2.0

1.7

2.3

1,025

След 2012, в резултат на възстановяване регулярната работа на двустранната Междуправителствената смесена комисия, се забелязва известно оживление във взаимната търговия.

Водещи стоки по износа/вноса:

Структурата на българския износ през отделните години се определя основно от тютюневи изделия (пури и цигари); алкохолни напитки (основно вина); захарни изделия, бисквити, сладкарски изделия, хранителни продукти (преработени плодове и зеленчуци, мед); медикаменти; козметика, парфюмерийни продукти; миещи и перилни препарати.

През последните години вноса от Монголия е на нулеви или много ниски нива.

 • § За 2017 общият стокообмен отново е съставен само от български износ за 2.0 млн. щ.д. и състоящ се от: хранителни продукти (807 хил. щ.д.); медикаменти (503 хил. щ.д.); миялни машини (156 хил. щ.д.); препарати за поддържане на косата (115 хил. щ.д.).
 • § През 2018 взаимната търговия достига 2.1 млн. щ.д., от които български износ за 1.92 млн. щ.д., състоящ се от хранителни продукти (895 хил. щ.д.); медикаменти (557 хил щ.д.); вина от прясно грозде (107 хил. щ.д.); препарати за поддържане на косата (81 хил. щ.д.) и др. Вносът от Монголия за същата година е на стойност 143 хил. щ.д. и се състои от готови облекла (103 хил. щ.д.); тъкани от щрайхгарна вълна (25 хил. щ.д.).
 • § За 2019 е реализиран само български износ на стойност 2.3 млн. щ.д. и състоящ се от хранителни продукти (634 хил. щ.д.); медикаменти (249 хил. щ.д.); препарати за поддържане на косата (106 хил. щ.д.) и др.

През първите шест месеца на 2020 г. стокообменът на страната ни с Монголия възлиза на 1.025 млн. щ.д. спрямо 1.32 млн. щ.д. през същия период на 2019 г. – спад от -22.3%.

Важна предпоставка за нарастването на българския износ е както либерализирането на външнотърговския режим на Монголия, така и възможностите на българските фирми да предложат конкурентноспособни и атрактивни стоки на монголския пазар. Същевременно, българската страна счита, че символичният понастоящем внос от Монголия може да има съвсем реално изражение, съпоставимо с българския износ за Монголия. България може да внася от Монголия суровини и полезни изкопаеми (редки метали), кожи и кожени изделия, кашмирени влакна и прежди, вълнени камгарни прежди и други.

БЪЛГАРО-МОНГОЛСКА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ТЪРГОВСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Между двете страни функционира Смесена междуправителствена комисия (СКИТНТС), която за периода 1967 – 1988 е провела общо 22 сесии. Поредната 23-та сесия на Смесената комисия се състоя в гр. Улан Батор от 23 до 26 февруари 1994 и тя се счита за Първо заседание на комисията в новия етап на социално-икономическо развитие на двете страни.

Последната Седма сесия на Смесената комисия се състоя на 24 и 25 юни 2019 в Улан Батор. Председател на българската част на Смесената комисия беше г-н Емил Караниколов, министър на икономиката. Председател на монголската част на МПК беше г-н Баатарбилег Ендонперенлей, министър на образованието, културата, науката и спорта. По време на сесията бяха разгледани широк кръг от въпроси в сферата на търговско-икономическото сътрудничество, селското стопанство, науката и образованието, културата, малките и средните предприятия и др. В рамките на Седмата сесия на Смесената комисия в Улан Батор беше проведен Българо-монголски бизнес форум.

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

Българските инженерингови организации и специалисти имат значителен принос за развитието на Монголия с оказаната от тях помощ в строежа на редица предприятия ⇒ кожухарската фабрика в Дархан, месокомбината в Чойбалсан, керамичното предприятие в Арвайхеер, птицезавод, млекокомбинат и оранжерии в Улан Батор и Шарин Гол, както и за разкриването и разработването на природни изкопаеми и други. У нас са завършили и специализирали стотици монголски граждани, някои от които заемат важни позиции в държавната администрация и в културния елит на страната.

В периода 2007-2008 българската компания „Геотехмин”, съвместно с холандската компания „Елтрана” инвестира около 4.0 млн. щ.д. в предприятие за добив на злато в местността Хужиртин Гол. Компанията откри свой филиал в Монголия, с цел провеждане на геолого-проучвателни работи на територията на страната.

Перспективни области за сътрудничество в търговско-икономическите отношения между двете страни са: минно-добивната промишленост, доставка от България и монтаж на комплектни обекти за хранително-вкусовата и леката промишленост, напр. изграждане парникови стопанства, на малки предприятия за сушене на плодове и зеленчуци, за преработка на кожи и кожени изделия, заводи за производство на керамични блокове и керемиди. За изградените с техническото съдействие на България консервен завод в Орхон Шарингол и месокомбината в Чойбалсан съществуват възможности за модернизация на оборудването.

РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОРНО-ПРАВНАТА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

След 1990 година са подписани следните по-важни нормативни документи, вкл. в търговско-икономическата сфера:

 • § Спогодба между правителството на Република България и правителството на Монголската Народна Република за търговско-икономическо сътрудничество (01 май 1991, Улан Батор).
 • § Спогодба между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област (20 май 1999 в София);
 • § Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (28 февруари 2000, София).
 • § Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между Република България и Монголия (06 юни 2000, София).

По време на държавното посещение на президента на България, г-н Георги Първанов, в Монголия (28 август – 01 септември 2007) бяха подписани следните двустранни документи:

 • § Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, далекосъобщенията и информационните технологии;
 • § Меморандум за сътрудничество между БТПП и Монголската национална търговско-промишлена палата;
 • § Договор за сътрудничество между Института за Антарктида и Монголския комитет за изследване на Антарктида.

На 09 октомври 2008, по време на държавното посещение у нас на президента на Монголия, Н. Пр. г-н Намбар Енхбаяр, бяха подписани следните по-важни двустранни документи:

 • § Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Р България и Агенцията за чуждестранни инвестиции и външна търговия на Монголия;
 • § Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Правителството на Р България и Правителството на Монголия и др.

По време на официалното посещение на президента Росен Плевнелиев в Монголия:

 • § Споразумение за изпълнението на „Програмата за техническа помощ в сектор земеделие“ (Улан Батор, 11 май 2015);
 • § Споразумение между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на образованието, културата и науката на Монголия за реализацията на стипендиантска програма в сферата на аграрните науки за обучение на монголски студенти в български ВУЗ (Улан Батор, 11 май 2015 г.);
 • § Споразумение за научно сътрудничество между БАН и Академията на науките на Монголия (11 май 2015 г.);

Свързани документи

Споделете