Loading...

Нигерия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Нигерия
Ангел Хаджийски
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7660; факс: +359 2 987 4008
a.hadjiiski@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ

Площ: 923 768 км²

Столица:

Абуджа – 3,278 милиона (2020)

Официален език:

Английски

Население (2020):

214 028 302 жители

Икономика:

БВП (2017): 376,4 млрд.$

БВП/човек:

5 900 $ – 2017

6 100 $ – 2016

6 300 $ – 2015

166 място спрямо останалия свят.

БВП – процент на растеж:

0,8% – 2017

-1,6% – 2016

2,7% – 2015

187 място спрямо останалия свят.

Посолство на ФР Нигерия:

Букурещ, Румъния.

Извънреден и пълномощен посланик:

Н.Пр. г-жа Джейн Ада Ндем

Национален празник:

1 октомври – Деня на независимостта

(1960 от Великобритания)

Нигерия е една от най-големите страни в Африка на юг от Сахара и според изследване проведено през 2017/2018 Нигерия се очертава най-голямата икономика в Африка. Нефтодобивът е водещ източник на държавни приходи от 1970 насам. Икономиката расте с бързи темпове (≈6/8% годишно) задвижвана и от растежа в селското стопанство, телекомуникациите, услугите. Данъчните власти продължават антицикличните политики въведени през 2011/2013 с което значително се намалява бюджетния дефицит. Паричната политика също е адекватна и ефективна. След световната криза от 2008-2009, банковият сектор се рекапитализира и е под засилена регулация.

Страната е на девето място в света по залежи на природен газ. Парадоксален е фактът, че страната внася 70% от горивата за собствени нужди. В Нигерия се добиват още въглища, минерали, дървесина, каучук. Страната е голям производител на обработени кожи, какао, кафе.

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ БЪЛГАРИЯ-НИГЕРИЯ

Отношенията България-Нигерия са традиционно приятелски и вече близо 50 години се развиват на стабилна и взаимноизгодна основа. България желае да поддържа активен диалог на високо и най-високо равнище, да развива и задълбочава сътрудничеството с нигерийската страна във всички области от взаимен интерес. Нигерия е традиционен и важен търговско-икономически партньор на България в Африка на юг от Сахара. След 1989 се наблюдава спад на търговско-икономическото сътрудничество, както и на стокообмена.

С оглед активизиране и разширяване на двустранните икономически връзки през април 2009 нигерийски бизнесмени посетиха България и бе проведен бизнес форум в БТПП.

От дълги години в Нигерия работят няколко смесени компании с български дялов капитал, специализирани в проектирането, консултантските услуги и инвеститорския контрол. Прякото им участие в същинското строителство намалява рязко през 2016 поради отсъствието на нови големи поръчки и кризата с държавните субсидии в сектора.

СТОКООБМЕН

в млн. $

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2008

127,0

126,5

0,5

126,0

2009

38,8

38,7

0,1

38,6

2010

34,9

34,9

0,0

34,9

2011

36,8

36,7

0,1

36,6

2012

10,0

8,3

1,7

6,6

2013

28,9

27,8

1,1

26,7

2014

22,0

5,6

16,4

-10,8

2015

6,9

4,8

2,1

2,7

2016

5,7

3,7

2,0

1,7

2017

9,1

8,0

1,1

6,9

2018

10,0

8,3

1,7

6,6

*2019

37,8

36,0

1,8

34,2

*2019 бележи увеличение на българския износ с 333,7% спрямо 2018, като възлиза на 36,0 млн.щ.д. и минимално увеличение на вноса от Нигерия с 5,9%, възлизащ на 1,8 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена за 2019

Износ от България

% от

износа

Внос от Нигерия

% от

вноса

Нефтени масла

57,9

Дървени въглища

58,4

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат

15,1

Памучни прежди

40,3

Електрически акумулатори

8,7

Необработен дървен материал

0,9

Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки

3,2

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати

0,2

Автоматични машини за обработка на информация

2,1

Електрически трансформатори

0,1

Водещи позиции в стокообмена за 2018

Износ от България

%

Внос от Нигерия

%

Електрически акумулатори

43,6

Памучни прежди

67,6

Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки

7,4

Дървени въглища

28,1

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

4,6

Фъстъци непечени

2,5

Осветителни тела

3,6

Дървен материал

0,8

Хранителни продукти

2,9

Шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други

0,6

Водещи позиции за 2017

Износ от България

%

Внос от Нигерия

%

Електрически акумулатори

37,7

Памучни прежди

46,0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове за управление на електрическо разпределение

8,6

Дървени въглища

25,0

Резервоари, цистерни и подобни съдове за всякакви материали

6,2

Фъстъци непечени

18,7

Конструкции и части за конструкции (например мостове и мостови елементи, кули) от алуминий

4,3

Маслодайни семена и плодове

10,1

Сурови и необработени тютюни

3,9

Пластмасови транспортни и опаковъчни артикули

0,1

Последните години българският износ за Нигерия се състои основно от пръти от желязо или от нелегирани стомани, електрически трансформатори, електрически акумулатори, царевица, миялни машини за промишлени цели, нефтени масла и др. Вносът от Нигерия е незначителен състоящ се от памучни прежди, необработен алуминий, какаова маса и др.

Съществува голям неизползван потенциал, разнообразни възможности и добри перспективи за сътрудничество в различни сфери: отбранителна индустрия, енергетика, хранителна промишленост, селско стопанство, образование, наука и др.

Своеобразен мост между България и Нигерия представляват хилядите нигерийски студенти, завършили образованието си в България, мнозина от които заемат уважавани позиции в нигерийското общество. Сътрудничеството по линия на образованието следва да продължи.

Българската страна има възможности да оказва компетентно техническо съдействие и участие в изграждането на съвременна инфраструктура в Нигерия. И в момента нигерийски компании използват труда и уменията на наши компютърни специалисти, монтажници, лекари, енергетици и геолози.

В областта на отбранителната индустрия и охранителното дело България може да предложи собствени разработки, технологии, оборудване и специалисти.

Свързани документи

Споделете