Loading...

Нигерия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Федерална република Нигерия Ненко Маринов
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7657
n.marinov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Федерална република Нигерия

1. Стокообмен (в млн. щатски долара)

През последните години търговско-икономическите отношения между Р България и ФР Нигерия се развиват при непостоянни тенденции и спад във взаимната търговия, в сравнение с предходни периоди.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2013

28.9

189.0

27.8

234.9

1.1

-35.3

26.7

2014

22.0

-23.9

5.6

-79.9

16.4

1390.9

-10.8

2015

6.9

-68.8

4.8

-14.3

2.1

-87.2

2.7

2016

5.7

-17.4

3.7

-22.9

2.0

-4.8

1.7

2017

9.1

59.6

8.0

116.2

1.1

-45.0

6.9

2018

10.0

9.9

8.3

3.8

1.7

54.5

6.6

2019

37.8

278.0

36.0

333.7

1.8

5.9

34.2

2020

44.0

16.4

33.0

-8.3

11.0

511.1

22.0

2021

36.4

-17.3

18.0

-45.5

18.4

67.3

-0.4

2022

43.0

18.1

35.1

95.0

7.9

-57.1

27.2

2023

24.4

-43.3

18.5

-47.3

5.9

-25.3

12.6

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на Р България с ФР Нигерия за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на Р България за ФР Нигерия през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

25 142.3

70.6

2836

Карбонати и пероксикарбонати

3 674.3

10.3

8438

Машини и апарати

1 326.1

3.7

8507

Електрически акумулатори

717.1

2.0

2208

Етилов алкохол

551.9

1.6

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти

366.7

1.0

1702

Лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза

326.6

0.9

2106

Хранителни продукти

286.0

0.8

4813

Цигарена хартия

285.6

0.8

8471

Автоматични машини за обработка на информация

266.5

0.8

Водещи стоки във вноса на Р България от ФР Нигерия през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1801

Какао на зърна

4 139.5

52.2

3907

Полиацетали

1 621.1

20.4

7404

Отпадъци и отломки от мед

724.6

9.1

5503

Синтетични щапелни влакна

568.9

7.2

5205

Памучни прежди

294.9

3.7

3915

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаса

189.1

2.4

4402

Дървени въглища

172.6

2.2

7005

Флоат стъкло

93.2

1.2

1207

Маслодайни семена и плодове

66.5

0.8

Водещи стоки в износа на Р България за ФР Нигерия през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2836

Карбонати и пероксикарбонати

13 941.6

75.3

2208

Етилов аркохол

765.9

4.1

2204

Вина от прясно грозде

650.8

3.5

1702

Лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза

457.8

2.5

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти

347.3

1.9

2106

Хранителни продукти

301.6

1.6

7309

Резервоари, цистерни и други подобни

264.7

1.4

9504

Артикули за колективни игри

231.1

1.3

1806

Шоколад и други хранителни продукти

167.1

0.9

2811

Неорганични киселини

140.7

0.8

Водещи стоки във вноса на Р България от ФР Нигерия през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

1801

Какао на зърна

2 958.5

50.1

5503

Синтетични щапелни влакна

740.8

12.5

4402

Дървени въглища

666.7

11.3

1207

Маслодайни семена и плодове

562.9

9.5

5205

Памучни прежди

411.9

7.0

3915

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси

187.5

3.2

0801

Кокосови, бразилски орехи, кашу

186.9

3.2

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

87.5

1.5

1803

Какаова маса

58.4

1.0

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от ФР Нигерия в Р България към 2023 г. възлизат на 2.6 млн. евро.

4. Други

В предходни години във ФР Нигерия работеха няколко смесени компании с български дялов капитал, специализирани в проектирането, консултантските услуги и инвеститорския контрол. Прякото им участие в същинското строителство намалява рязко през 2016 г., поради отсъствието на нови големи поръчки и кризата с държавните субсидии в сектора.

5. Договорно-правна база

Договорно-правната основа на търговско-икономическите отношения между Р България и ФР Нигерия включва следните двустранни спогодби и договори:

  • 26 май 1978 г. – в София е подписана Спогодба за икономическо, научно и техническо сътрудничество между правителството на Народна република България и Федералното военно правителство на Федерална република Нигерия. В сила от 26.05.1978 г. Одобрена с Решение на МС № 134/18.07.1978 г.
  • 13 септември 1982 г. – в Пловдив е подписана Търговска спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Федерална република Нигерия.
  • 21 декември 1998 г. – в София е подписан Договор между правителството на Република България и правителството на Федерална република Нигерия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Решение на МС Nо.96/19.02.1999 г за одобряване. Ратифициран със закон, приет от НС на 24.03.1999 г., ДВ, бр.30/1999 г. Решение на МС № 710/12.08.2005 г. за изменение.

Свързани документи

Споделете