Loading...

Нигерия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Нигерия
Ангел Хаджийски
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7660; факс: +359 2 987 4008
a.hadjiiski@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ

Отношенията между България и Нигерия са традиционно приятелски и вече близо 57 години се развиват на стабилна и взаимноизгодна основа. Нигерия е традиционен и важен търговско-икономически партньор на България в Африка на юг от Сахара. След 1989 г. се наблюдава спад на търговско-икономическото сътрудничество, както и на стокообмена.

С оглед активизиране и разширяване на двустранните икономически връзки през април 2009 г. нигерийски бизнесмени посетиха България и бе проведен бизнес форум в БТПП.

От дълги години в Нигерия работят няколко смесени компании с български дялов капитал, специализирани в проектирането, консултантските услуги и инвеститорския контрол. Прякото им участие в същинското строителство намалява рязко през 2016 г. поради отсъствието на нови големи поръчки и кризата с държавните субсидии в сектора.

Вече е прекратено българското участие в бившата „Техноекспортстрой-Нигерия”. Останалите строителни фирми „Булкон“, „Технокатагун“ и „Булет“ работят по довършването и предаването в експлоатация на текущи техни обекти (част от техния персонал се завърна в България). През последните няколко години „Техноекспортстрой“ полага усилия да възвърне част от позициите си в страната.

С цел разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между България и Нигерия през 2004 г. бе поставен и въпросът за учредяване на смесена търговска камара.

През последните години, поради икономическата рецесия, валутната криза и неадекватната икономическа политика на нигерийското правителство, българските фирми постепенно се оттеглят от нигерийския пазар, което рефлектира негативно на търговско-икономическите отношения.

СТОКООБМЕН

в млн.$

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2016

3,7

2,0

5,7

1,7

2017

8,0

1,1

9,1

6,9

2018

8,3

1,7

10,0

6,6

2019

36,0

1,8

37,8

34,2

2020

33,0

11,0

44,0

22,0

2021

18.0

18.4

36.4

– 0.4

2022 – 10 м.

34.4

7.4

41.8

27.0

За първите десет месеца на 2022 г. е постигнат взаимен стокообмен от 41.8 млн. щ.д., от които български износ за 34.4 млн. щ.д.: нефтени масла и масла от битуминозни шисти (25.1 млн. щ.д.); карбонати и пероксикарбонати (3.7 млн. щ.д.); машини и апарати (1.3 млн. щ.д.) и др. Вносът от Нигерия за същия период е на стойност 7.4 млн. щ.д., от които: какао на зърна (4.1 млн. щ.д.); полиацетали (1.2 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в стокообмена за 2021 г.

Износ от България

% от

износа

Внос от Нигерия

% от

вноса

Карбонати, амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

40,0

Какао на зърна

88.3

Електрически акумулатори

23.9

Синтетични щапелни влакна

5.0

Автоматични машини за обработка на информация

8.9

Памучни прежди

3.4

Етилов алкохол

4,2

Дървени въглища

1.3

Скорбяла и нишесте

3,2

Отпадъци от пластмаса

1.3

Водещи позиции в стокообмена за 2020 г.

Износ от България

% от

износа

Внос от Нигерия

% от

вноса

Нефтени масла

32,0

Какао на зърна

85,9

Технически амониев карбонат.

27,1

Дървени въглища

5,5

Електрически акумулатори

19,2

Памучни прежди

4,9

Машини за обработка на информация

4,8

Машини за преработване и производство на храни

1,7

Етилов алкохол, ракии, ликьори

4,0

Естествен каучук

1,4

Вина от прясно грозде

2,5

Фъстъци непечени

0,2

Водещи позиции в стокообмена за 2019 г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла

57,9

Дървени въглища

58,4

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат

15,1

Памучни прежди

40,3

Електрически акумулатори

8,7

Необработен дървен материал

0,9

Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки

3,2

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати

0,2

Автоматични машини за обработка на информация

2,1

Електрически трансформатори

0,1

2019 г. бележи увеличение на българския износ с 333,7% спрямо 2018, като възлиза на 36,0 млн.щ.д. и минимално увеличение на вноса от Нигерия с 5,9%, възлизащ на 1,8 млн.щ.д.

Водещи позиции за 2018 г.

Износ

%

Внос

%

Електрически акумулатори

43,6

Памучни прежди

67,6

Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки

7,4

Дървени въглища

28,1

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

4,6

Фъстъци непечени

2,5

Осветителни тела

3,6

Дървен материал

0,8

Хранителни продукти

2,9

Шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други

0,6

2018 г. бележи увеличение на българския износ с 3,6% спрямо 2017, като възлиза на 8,3 млн.щ.д. и увеличение на вноса от Нигерия с 54,5% – възлизащ на 1,7 млн.щ.д.

Водещи позиции за 2017 г.

Износ

%

Внос

%

Електрически акумулатори

37,7

Памучни прежди

46,0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове за управление на електрическо разпределение

8,6

Дървени въглища

25,0

Резервоари, цистерни и подобни съдове за всякакви материали

6,2

Фъстъци непечени

18,7

Конструкции и части за конструкции (например мостове и мостови елементи, кули) от алуминий

4,3

Маслодайни семена и плодове

10,1

Сурови и необработени тютюни

3,9

Пластмасови транспортни и опаковъчни артикули

0,1

Водещи позиции за 2016 г.

Износ

%

Внос

%

Електрически акумулатори

14,0

Отпадъци и отломки от мед

55,0

Човешка и животинска кръв за терапевтични, профилактични и диагностични цели

13,5

Памучни прежди

34,0

Артикули за колективни игри

8,6

Кози кожи, обезкосмени

6,7

Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки

6,1

Дървени въглища

1,4

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници

6,0

Фъстъци непечени

1,1

Медицински, хирургически, зъболекарски и ветеринарни инструменти и апарати

5,5

Маслодайни семена и плодове, дори натрошени

0,8

Съществува голям неизползван потенциал, разнообразни възможности и добри перспективи за сътрудничество в различни сфери: отбранителна индустрия, енергетика, хранителна промишленост, селско стопанство, образование, наука и др.

Своеобразен мост между България и Нигерия и капитал за развитието на двустранните отношения представляват хилядите нигерийски студенти, завършили образованието си в България, мнозина от които заемат уважавани позиции в нигерийското общество. Сътрудничеството по линия на образованието следва да продължи.

Българската страна има възможности да оказва компетентно техническо съдействие и участие в изграждането на съвременна инфраструктура в Нигерия. И в момента нигерийски компании използват труда и уменията на наши компютърни специалисти, монтажници, лекари, енергетици и геолози.

Свързани документи

Споделете