Loading...

Пакистан

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Пакистан

Ивайло Стоев

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7821

i.stoev@mi.government.bg

Tърговско – икономически отношения между Република България и Ислямска Република Пакистан

1. Стокообмен

Динамика на стокообмена между България и Пакистан, млн. щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

10.3

6.1

16.4

4.2

2008

114.4

15.8

130.2

98.6

2009

36.3

10.8

47.1

25.5

2010

9.1

10.9

20.0

-1.8

2011

8.7

19.2

27.9

-10.5

2012

15.8

14.7

30.5

1.1

2013

25.4

14.0

39.4

11.4

2014

14.7

20.5

35.2

-5.8

2015

13.8

16.2

30.0

-2.4

2016

13.9

15.8

29.7

-1.9

2017

15.9

21.1

37.0

-5.2

2018

16.3

20.8

37.1

-4,5

2019

15.3

30.9

46.2

-15.6

2020

27.2

35.7

62.9

-8.5

2021

93.7

44.4

138.1

49.3

I-VI 2021

36.4

22.2

58.6

14.2

I-VI 2022

50.3

24.9

75.2

25.4

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан, I-VI 2022 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Пакистан

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

84.0

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня

30.8

Дрехи и артикули, употребявани

3.9

Памучни прежди, съдържащи тегловно най-малко 85% памук

10.6

Двигатели

2.4

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

8.9

Сурови и необработени тютюни

1.9

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2

8.8

Помпи за течности

1.5

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2

8.1

Крафтхартии и крафткартони

1.2

Сурови и необработени тютюни

4.3

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан през 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Пакистан

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

80.8

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня

32.3

Дрехи и артикули, употребявани

3.2

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

10.4

Крафтхартии и крафткартони

3.0

Полиацетали, поликарбонати и други полиестери в първични форми

7.8

Зеленчуци със сухи бобови чушки

3.0

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2

6.4

Двигатели

2.2

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

5.2

Помпи за течности

1.6

Сурови и необработени тютюни

5.1

Идентифициран потенциал за разширяване на българския износ за огромния пакистански пазар на храни, като българско кисело мляко, слънчогледово олио, консервирани плодове и зеленчуци, зърнени храни, както и продукти на машиностроенето и по-конкретно машини за хранително-вкусовата промишленост и селскостопанска техника, медикаменти и субстанции.

1. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, в края на 2021 г. общо инвестираните средства (с натрупване) от Пакистан у нас са в размер на 1.7 млн. евро.

2. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

15 декември 2021 г., подписано в София, Меморандум за сътрудничество между Съвета за научни изследвания в земеделието на Пакистан и Българска Селскостопанска академия.

31 март 2021 г., подписано в София, Споразумение за създаване на Смесен бизнес съвет между Българската търговско-промишлена палата и Федерация на търговско-промишлените палати на Пакистан.

21 май 2019 г., подписана в Исламабад, Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. -ДВ, бр. 10 от 2020г., в сила от 20 февруари 2020 г.

23 юни 2015 г., подписан в София, Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Агенцията за развитие на малките и средни предприятия на Пакистан;

23 юни 2015 г., подписано в София, Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан;

23 юни 2015 г., подписан в София, Меморандум за сътрудничество между Аграрен университет – Пловдив и Аграрен университет – Файсалабад.

19 януари 2011 г., подписано в Исламабад, Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан. Утвърдено с РМС № 410/10.06.2011г.

12 февруари 2002, подписан в София, Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Одобрен с Решение на МС № 268/26.04.2002г., ратифициран от НС на 14.06.2002г. (обн. ДВ бр. 62 от 2002г.). В сила от 26 октомври 2005г.

27 май 1998 г., подписано в Исламабад, Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Пакистан.

3. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество бе проведена 22-23 юни 2015 г. в гр. София. По време на сесията бяха идентифицирани възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, туризма, информационните технологии и съобщенията, транспорта, науката и образованието, културата и др. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-н Любен Петров, заместник-министър на икономиката, a пакистанската делегация – от г-н Омар Хамид Хан, заместник-секретар на Департамента по икономическите въпроси към Министерството на финансите, приходите, икономическите въпроси, статистиката и приватизацията на Пакистан. Подписан бе Протокол от Първата учредителна сесия на Смесената комисия, в който са набелязани конкретни мерки и насоки за бъдещо сътрудничество.

По време на сесията бяха подписани и двустранни споразумения, които разширяват договорно-правната рамка: меморандум между агенциите за МСП, меморандум между търговско-промишлените палати и меморандум между аграрните университети в Пловдив и Файсалабад. Проведен бе и двустранен бизнес форум.

В периода 18-21 май 2019 г. в Исламабад бе проведена Втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката, a пакистанската делегация – от г-н Нур Ахмед, секретар на Департамента по икономическите въпроси към Министерството на финансите, приходите, икономическите въпроси, статистиката и приватизацията на Пакистан. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в перспективни области, като търговия, транспорт, селското стопанство, информационните технологии и др.

Подписан бе Протокол от втората сесия. По време на сесията бе подписана и междуправителствена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

4. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ
  • м. май 2019 г. – посещение на 10 членна българска делегация, ръководена от заместник-министър Лилия Иванова за провеждане на Втората българо-пакистанска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан.
  • м. февруари 2019 г. – среща на заместник-министъра на икономиката г-н Александър Манолев с представители на бизнеса от Пакистан и Китай.
  • м. юни 2015 г. – посещение на 7-членна пакистанска официална делегация, ръководена, заедно с бизнес делегация, за провеждане на Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество и съпътстващ бизнес форум.
  • м. април 2010 г. – посещение на 17-членна пакистанска търговска делегация от гр. Гуджрат за провеждане на съвместен бизнес-форум с Българската търговско-промишлена палата;

Споделете