Loading...

Пакистан

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Ислямска република Пакистан

Боряна Минчева
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7796
b.mincheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Ислямска република Пакистан

  1. Стокообмен (в млн. щ.дол.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Пакистан бележат отрицателно развитие, дължащо се на значителен спад в двустранния стокообмен.

Година

Стокообмен, в млн. щ.дол.

Ръст %

Износ, в млн. щ.дол.

Ръст %

Внос, в млн. щ.дол.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.дол.

2013

39.4

29.2

25.4

60.8

14.0

-4.8

11.4

2014

35.2

-10.7

14.7

-42.1

20.5

46.4

-5.8

2015

30.0

-14.8

13.8

-6.1

16.2

-21.0

-2.4

2016

29.7

-1.0

13.9

-12.0

15.8

7.5

-1.9

2017

37.0

24.6

15.9

-37.4

21.1

50.7

-5.2

2018

37.1

0.3

16.3

2.5

20.8

-1.4

-4.5

2019

46.2

24.5

15.3

-6.1

30.9

48.6

-15.6

2020

62.9

36.1

27.2

77.8

35.7

15.5

-8.5

2021

138.1

119.6

93.7

244.5

44.4

24.4

49.3

2022

129.4

-6.3

79.0

-15.7

50.4

13.5

28.6

2023

82.4

-36.3

32.4

-59.0

50.0

-0.8

-17.6

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Пакистан за 2022 и 2023 г. (в хил. щ.дол.)

Водещи стоки в износа на България за Пакистан през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

24 098

74.3

6309

Артикули и дрехи, употребявани

3 780

11.7

0713

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени:

463

1.4

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

352

1.1

1520

Суров глицерол, глицеролжви води и луги

349

1.1

8412

Други двигатели:

304

0.9

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна:

278

0.9

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

272

0.8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

243

0.7

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

243

0.7

Водещи стоки във вноса на България от Пакистан през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

6302

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня:

19 143

38.3

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

4 570

9.1

5208

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

4 303

8.61

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

2 232

4.5

5513

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2:

2 144

4.3

5209

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2:

1 361

2.7

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

1 307

2.6

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 235

2.5

5205

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, непригодени за продажба на дребно:

1 156

2.3

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи:

1 123

2.3

Водещи стоки в износа на България за Пакистан през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

55 935

70.6

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

6 087

7.7

6309

Артикули и дрехи, употребявани

4 380

5.5

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

2 318

2.9

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

2 216

2.8

8412

Други двигатели

1 922

2.4

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

1 252

1.6

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

835

1.1

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

685

0.9

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

574

0.7

Водещи стоки във вноса на България от Пакистан през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

6302

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня

15 995

30.9

5208

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

4 487

8.7

5205

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, непригодени за продажба на дребно

4 431

8.1

5513

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2

3 222

6.2

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

3 032

5.9

5209

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2

2 967

5.7

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи

2 166

4.2

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити

2 026

3.9

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

1 721

3.3

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета:

1 273

2.5

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Пакистан в България към края на 2023 г. възлизат на 1.8 млн. евро.

  1. Други

Българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество (МКИС) е създадена с подписаното на 19 януари 2011 (Исламабад) Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Пакистан.

Към момента са проведени две сесии на двустранната МКИС, съответно в периодите 22-23 юни 2015 в София и 18-21 май 2019 в Исламабад.

  1. Договорно-правна база
  • 21 май 2019, Спогодба между Република България и ИР Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Ратифицирана със закон, приет от 44-то НС на 23 януари 2020 г. -ДВ, бр. 10 от 2020, в сила от 20 февруари 2020 г.
  • 23 юни 2015, подписано в София, Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан;
  • 19 януари 2011, подписано в Исламабад Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на ИР Пакистан. Утвърдено с РМС № 410/10.06.2011. В сила от 23 август 2011 г.
  • 12 февруари 2002, подписан в София, Договор между правителството на Република България и правителството на ИP Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Одобрен с Решение на МС № 268/26.04.2002г., ратифициран от НС на 14.06.2002г. (обн. ДВ бр. 62 от 2002 г.). В сила от 26 октомври 2005 г.

Споделете