Loading...

Палестина

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688,

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Палестина

Мехмед Мюхтар

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 76 52

факс +359 2 987 40 08

m.myuhtar@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Палестина

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между България и Палестина

  1. Стокообмен (млн. щ.д)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

0.8

59.8

0.8

60.0

0.0

0.0

0.8

2018

0.5

-37.3

0.5

-37.5

0.0

50.0

0.5

2019

0.8

59.2

0.8

60.0

0.0

-66.7

0.8

2021

2.3

78.0

2.3

78.2

0.0

0.0

2.3

2022

1.5

-34.9

1.5

-35.2

0.0

400.0

1.5

2023

1.5

-1.6

1.1

-28.9

0.4

4100.0

0.6

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Палестина за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България с Палестина за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1006

Ориз:

267.9

25.1

0406

Сирена и извара:

235.0

22.0

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

143.4

13.5

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

127.6

12.0

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

52.2

4.9

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

35.0

3.3

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

32.2

3.0

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009:

30.0

2.8

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530:

28.5

2.7

8511

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери);

22.5

2.1

Водещи стоки във вноса на България с Палестина за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

386.2

91.9

8480

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси:

33.1

7.9

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

0.9

0.2

Водещи стоки в износа на България с Палестина за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

416.1

28.6

0406

Сирена и извара:

321.2

22.1

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

193.1

13.3

3506

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 кg:

104.8

7.2

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

78.0

5.4

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530:

60.4

4.2

3305

Препарати за поддържане на косата:

50.9

3.5

3922

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули:

47.1

3.2

1209

Семена, плодове и спори, за посев:

43.4

3.0

8309

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали:

28.1

1.9

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ за 2023 г. няма инвестиции от Палестина в България.

Споделете