Loading...

Палестина

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Палестина

Мехмед Мюхтар
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940
7652,
m.myuhtar@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Палестинската власт

България поддържа официални връзки с Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която бе призната за законен представител на палестинския народ от м. февруари 1973 година.

Организацията открива свое бюро в София през 1974 г. През м. ноември 1988г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина. През м. декември същата година е подписан протокол с ООП, съгласно който палестинското представителство в София получава статут на посолство.

Между България и Палестинската автономна власт не са осъществявани официални контакти от създаването й през 1994 г. до 18 януари 2000 г., когато се провежда среща между президентът на България и председателя на ПАВ Ясер Арафат във Витлеем.

В следствие на утвърдилата се по-късно практика сред редица европейски страни да откриват дипломатически представителства в Палестинските територии (понастоящем – над 30), Министерският съвет даде съгласие за откриване на дипломатическо представителство на Република България в гр. Рамалла., с официално наименование “Дипломатическо представителство на Република България при Палестинската власт” (РМС № №854/21.12.2007 г.). Представителството бе открито от президента Георги Първанов на 26.03.2008 г. по време на неговото официално посещение в Палестинските територии.

На 21 май 2014 българска правителствена делегация водена от министър-председателят на България Пламен Орешарски, в която бе включен и заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, направи кратко посещение в Палестинските територии, където се срещна и разговаря с президента на Палестинската власт Махмуд Аббас и с министър-председателя Рами Хамдалла.

Визитата бе приета като израз на волята за развитие на двустранните отношения. Палестинската страна изрази желанието си за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството в нови области, различни от културата и образованието. Понастоящем се търсят възможности за активизиране на двустранните отношения в икономическата област. Предложено бе участие на български фирми в предстоящ инвестиционен форум в гр. Витлеем и реализиране на български инвестиции в страната. Сред големите проекти, които се предвиждат в Палестина, са изграждането на международно летище, електроцентрала и циментов завод.

Като атрактивна за сътрудничество област, бе посочена още сферата на туризма, предвид важността на светите места, намиращи се в палестинските земи, от една страна, както и на широките възможности за туризъм, предлагани от България, от друга.

В периода 01 януари – 31 декември 2016 г. българският износ е в рамките на 525 хил. щ. д. и се формира предимно от хлебарски, тестени, сладкарски и бисквитени продукти; алуминиево фолио; препарати за поддържане на косата; пури, (вкл. тези с отрязани краища) пурети, цигари и др.

През 2017 г. българският износ се формира основно от води, вкл. минерални и газирани; хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти, препарати за поддържане на косата, тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, и др.

Българския износ за Палестина през 2018 г. се формира основно от води (минерални и газирани), шоколад и други хранителни изделия, съдържащи какао, препарати за поддържане на косата, пури, пурети и цигари и др. Вносът от Палестина за 2018 г. вносът от Палестина е основно от маслиново масло и неговите фракции, както и обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси и пр.

В периода на 2019 г. българският износ е достигнал. 800 хил. щ. долара и се формира главно от Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009, медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението, препарати за поддържане на косата, и др.

През 2020 г. износът от България за Палестина е незначителен – 1.3 млн. щ. д., което бележи ръст от над 67 % в сравнение със същия период за предходната година. Експортът се формира от електрически акумулатори, включително техните сепаратори; хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде; пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; препарати за поддържане на косата и други. Стокообменът между двете държави възлиза на същата стойност – 1.3 млн. щ. д.

Според предварителните данни за периода януари-юни 2021 г. стокообменът от България за Палестина е незначителен – около 700 хил. щ. д., което бележи ръст от над 79.9 % в сравнение със същия период за предходната година. Износът между двете държави възлиза на същата стойност – около 700 хил. щ. д.

в млн. щ.д.

Стокообмен между Република България и Палестина

(в млн. щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2010

0.9

0

0.9

0.9

2011

0.5

0

0.5

0.5

2012

0.5

0

0.5

0.5

2013

0.3

0

0.3

0.3

2014

0.3

0

0.3

0.3

2015

1.2

0

1.2

1.2

2016

0.5

0.002

0.5

0.5

2017

0.8

0.002

0.8

0.8

2018

0.5

0.003

0.5

0.5

2019

0.8

0.001

0.8

0.8

2020

1.3

0.002

1.3

1.3

2021

1.78

0.002

1.78

1.78

Водещи позиции в износа на България за 2021 г.:

Износ от България

% от общия износ

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори

41.6

ориз

25.8

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

10.7

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

4.6

Препарати за поддържане на косата

4.7

Водещи позиции в износа на България за 2020 г.:

Износ от България

% от общия износ

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори

51.4

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

10.5

Препарати за поддържане на косата

8.1

Водещи позиции в износа на България за 2019 г.:

Износ от България

% от общия износ

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

32.0

Води, включително минералните води и газираните води

20.4

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

15.7

Препарати за поддържане на косата

9.7

Водещи позиции в износа на България за Палестина през 2018 г.:

Износ от България

% от общия износ

Води, вкл. минерални и газирани

37.9

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

21.8

Препарати за поддържане на косата

8

Пури, пурети и цигари

6

През 2017 г. българският износ се формира основно от води, вкл. минерални и газирани, хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти, препарати за поддържане на косата, тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, и др., а вносът от Палестина – от обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси и пр.

Водещи позиции в износа на България за Палестина през 2017 г.:

Износ от България

% от общия износ

Води, вкл. минерални и газирани

36

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

12.45

Препарати за поддържане на косата

11.94

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали

8.47

През 2016 г. българският износ е в рамките на 525 хил. щ. д. и се формира предимно от хлебарски, тестени, сладкарски и бисквитени продукти; алуминиево фолио; препарати за поддържане на косата; пури, (вкл. тези с отрязани краища) пурети, цигари и др.

Водещи позиции в износа на България за Палестина през 2016 г.:

Износ от България

% от общия износ

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

34.5

Алуминиево фолио

10.8

Препарати за поддържане на косата

9.2

Пури, пурети и цигари

6.3

Палестинската страна проявява интерес към осъществяване на контакти с български фирми в областта на строителството, дървения материал, фармацевтиката, машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, тютюнопреработвателната промишленост и др.

Създаването на смесени предприятия, които да ползват преференции за квоти и данъци е било обсъждано по време на посещението на генералния директор на Министерството на икономиката и търговията на Палестинската власт Насер ас-Сарадж през м. септември 2000 г.

Налице са възможности за представители на инженеринговия бизнес у нас да посетят на място изграждащи се обекти в палестинските автономни територии – порт Газа, електростанции, училища и др., за да сключат договори за участие в изграждането на палестинската инфраструктура.

От датата на присъединяване към ЕС България възприе изцяло Общата търговска политика на ЕС по отношение на вноса от трети страни, в т.ч. Общата митническа тарифа, преференциалните търговски споразумения на ЕС, задълженията на ЕС в рамките на СТО, както и прилаганите от ЕС защитни мерки.

Като участник в Барселонския процес за партньорство (1995 г.) Палестинската автономия е подписала Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране с ЕС, което е в сила от 01.07.1997 г.

В рамките на своите компетенции българската митническа администрация изпълнява разпоредбите на чл. 52 на Споразумението, определящ обхвата на митническото сътрудничество и предоставянето на взаимна административна помощ между митническите органи на страните, както и разпоредбите на Протокол № 3 към Споразумението, регламентиращ понятието “стоки с произход” и взаимодействието на митническите администрации при проверката на доказателствата за произход.

Между правителството на Република България и Палестинската власт няма сключена двустранна митническа спогодба. Контактите между двете митнически администрации са епизодични.

Инвестиции

По данни на БНБ, преките инвестиции от Палестина в България в края на 2021г. достигат 1.9 млн. евро. Няма данни за Български инвестиции в Палестина.

Договорно-правна база

 • 17 февруари 2012 г., София – подписан Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на туризма и историческото наследство на Палестинската власт.
 • 26 март 2008 г., Рамалла – Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Р България и ООП, действаща в полза на Палестинската власт, за периода 2008-2010 г. В сила от датата на подписване.
 • 15 април 2004 г., София – Спогодба между правителството на Р България и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската автономна власт, за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. В сила от 5 декември 2006 г.

Посещения и срещи

На равнище държавен глава:

 • 22 март 2018 г. – Официално посещение на Президента Румен Радев в Рамалла.
 • 26 март 2008 г. – Официално посещение на Президента Георги Първанов в Рамалла.
 • 20-21 април 2007 г. – Официално посещение на председателя на ПВ Махмуд Аббас в София по покана на президента Георги Първанов.
 • 18 януари 2000 г. – В рамките на официално посещение в Държавата Израел президентът Петър Стоянов се срещна с председателя на ПВ Ясер Арафат във Витлеем;

На равнище министър-председател:

 • 21 май 2014г. – министър-председателят Пламен Орешарски и придружаващата го делегация направи кратко посещение в териториите на Палестинската власт.
 • 12 януари 2010 г. – министър-председателят Бойко Борисов и придружаващата го делегация направи кратко посещение в териториите на Палестинската власт.

На равнище министър на външните работи:

 • 15 -16 април 2004 г. – Официално посещение на министъра на външните работи на ПВ Набил Шаас

Други посещения на равнище министър:

 • 15-18 февруари 2012 г. – посещение в София осъществи палестинска делегация водена от г-жа Хулуд Дуайбис, министър на туризма и историческото наследство на Палестинската власт.
 • септември 2000 г. – Посещение на палестинския министър на земеделието Хикмат Зейд по покана на министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов;
 • октомври 2001 г. – Посещение на министъра на международното сътрудничество и планирането на ПВ Набил Шаас по покана на външния министър Соломон Паси

На равнище заместник-министър:

 • 18 март 2006 г. – посещение на заместник-министъра на външните работи г-н Феим Чаушев в гр. Рамалла, Палестинските територии. Проведени са разговори с началника на кабинета на председателя на ПВ г-н Рафик aл-Хусейни, с министъра на външните работи на ПВ г-н Насър ал-Кидуа. Проведена е и среща с Дружеството за палестинско-българско приятелство;
 • септември 2000 г. – посещение на генералния директор на Министерство на икономиката и търговията на ПВ Насер ас-Сарадж по покана на заместник-министъра на икономиката Христо Михайловски;
 • май 2000 г. – Посещение на председателя на Палестинската търговска камара и губернатор на гр. Газа Мохамед ал-Гудуа по покана на заместник-министъра на икономиката Христо Михайловски;

Споделете