Loading...

Дейности на НКТ

Понастоящем Министерство на икономиката е в процес на подготовка на:
1) структурата на НКТ;
2) пакет документи за Решение на Министерски съвет за създаване и организиране на дейността на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение в България;
3) Работната група (РГ) към Националния икономически съвет (НИС) с функции да взема решения, която да е съставена от експерти, представители на министерства, работодателски организации, синдикати и неправителствени организации, като в зависимост от предмета на обсъжданите въпроси, може да привлече и представители от други ведомства, неправителствени организации и академични среди;
4) необходимите материали за публикуване на интернет сайта на МИ;
5) дейността на Секретариата към НКТ;
6) календар на дейностите на НКТ;
7) други дейности, свързани с прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение в България.