Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква А)

А
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Албена Николаева Методиева Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 31.03.2014
28.04.2014
12.08.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Албена Савова Нинчева Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 23.02.2016
26.02.2016
Изтегли
Изтегли
Алекс Христов Орешков Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 08.08.2014
29.12.2014
Изтегли
Изтегли
Александър Василев Янкулов Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 05.01.2016
01.02.2016
Изтегли
Изтегли
Ангел Борисов Ангелов Управител на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД 18.02.2010 Изтегли
Ангелина Кирова Георгиева Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 31.03.2016 Изтегли
Ангелина Павлова Петкова Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” АД, Сопот 19.03.2013
04.04.2014
Изтегли
Изтегли
Анелия Знаменова Любенова-Мандалска Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, София 09.02.2015 Изтегли
94-А-168/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Анита Петкова Великова Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 19.04.2010 Изтегли
Анита Петкова Великова Управител на “Плод-зеленчук” ЕООД 29.09.2017
08.12.2017
Изтегли
Изтегли
Анна Велимирова Мартулкова-Стойкова Контрольор в “Екоинженеринг – РМ” ЕООД 22.01.2009
03.01.2013
Изтегли
Изтегли
Антоан Тодоров Згрипаров Управител на “Плод-зеленчук” ЕООД 22.01.2015
20.02.2015
Изтегли
Изтегли
Антоанета Лазарова Дилова Изп. директор на “Сертификация” ЕАД 29.01.2009 Изтегли
Антоанета Петрова Иванова-Барес Член на СД на НКИЗ ЕАД 01.03.2017 Изтегли
Изпълнителен директор на НКИЗ ЕАД 94-А-71/21.03.2018 по чл. 35, ал.1, т.1
94-А-169/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Антон Борисов Павлов Член на СД на “Български енергиен холдинг” ЕАД 21.08.2014 Изтегли
Антон Иванов Салджийски Изп. директор на “Кинтекс” ЕАД 22.11.2011
16.07.2013
11.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Атанас Георгиев Куманов Управител на “Тедимпекс” ЕООД, Хасково 26.03.2010
13.05.2013
21.10.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Атанас Николаев Ненов Член на СД и ИД на НКИЗ ЕАД 06.08.2013 Изтегли