Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Б)

Б
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Бистра Николова Илкова Предс. на СД на БАЕЗ ЕАД 27.01.2009
04.12.2012
05.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Божан Стефанов Стоянов Член на СД на БЕХ ЕАД 29.04.2013
20.05.2013
Изтегли
Изтегли
Бойчо Лазаров Биволарски Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 19.11.2013
02.02.2015
Изтегли
Изтегли
Борислав Антонов Деянов Предс. на СД на “Летище Стара Загора ЕАД 27.05.2013 Изтегли
Борислав Иванов Ботев Член на СД на БАЕЗ ЕАД 06.08.2012 Изтегли
Боян Анастасов Хитров Управител на “Държавна лаборатория Българска роза” ЕООД 24.03.2015 Изтегли
Боян Анастасов Хитров Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 18.02.2016
22.02.2016
Изтегли
Изтегли
Боян Боянов Милушев Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 25.02.2015
13.10.2015
Изтегли
Изтегли
Боян Иванов Боев Член на СД и ИД на БЕХ ЕАД 28.06.2013
02.07.2013
21.12.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли