Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Ц)

Ц
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Цветан Тодоров Тодоров Управител на ТД “Плод-зеленчук” ЕООД 26.01.2009
23.01.2015
Изтегли
Изтегли
Цвете Владимирова Дръгина-Гавраилова Управител на НИИВСН ЕООД 13.02.2015
11.03.2015
Изтегли
Изтегли
Цветелина Василева Трайкова Управител на “Еко-Медет” ЕООД 20.12.2010
17.09.2012
14.05.2013
16.04.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Цветелина Валентинова Солакова Член на одитен комитет на БАЕЗ ЕАД 31.07.2013
18.08.2014
Изтегли
Изтегли
Цоньо Найденов Цонев Управител на “Дружба авто” ЕООД 23.12.2010
06.06.2012
Изтегли
Изтегли