Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Даниела Емилова Михалкова Член на СД на БАЕЗ ЕАД 24.03.2015
15.04.2015
30.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Даниела Стоянова Дурина Член на ОК на БЕХ ЕАД 24.09.2012
13.11.2013
Изтегли
Изтегли
Даниела Тодорова Везиева Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 23.12.2014
20.01.2015
Изтегли
Изтегли
Делян Валентинов Димитров Член на СД на НКИЗ ЕАД 11.06.2012 Изтегли
Делян Лалев Начев Изп. директор на НИТИ ЕАД, Казанлък 10.08.2010
17.02.2014
Изтегли
Изтегли
Деница Тенчева Тенева Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 10.02.2015
09.03.2015
30.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Десислава Пачева Георгиева член на СД на “Кинтекс” ЕАД 30.04.2013
26.07.2013
Изтегли
Изтегли
Детелина Ганчева Петрова Управител на “Учебно-консултантски комплекс”, Берковица 28.01.2009 Изтегли
Дилян Милков Петров Изп. директор на ДП РАО 03.08.2010 Изтегли
Димитър Георгиев Кунов Управител на Държавна лаборатория “Българска роза” ЕООД 29.01.2009
25.03.2015
Изтегли
Изтегли
Димитър Гочев Иванов Управител на “Овча купел” ЕООД 27.01.2015
25.02.2016
Изтегли
Изтегли
Димитър Димов Димов Член на СД на “Минпроект” ЕАД 30.12.2014
20.01.2015
Изтегли
Изтегли
Димитър Здравков Чорбаджиев Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 29.01.2015 Изтегли
Димитър Иванов Петков Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.11.2013
21.12.2013
24.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Димитър Стоянов Петров Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 26.08.2013
02.09.2013
14.11.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Динко Тончев Пейчев Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 18.02.2016 Изтегли
Дияна Стоянова Найденова Член на СД на БАЕЗ ЕАД
Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД
Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД
28.11.2009
17.12.2012
25.11.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Дора Тенева Ирикова Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 19.12.2014
13.01.2015
19.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Дочо Минев Карадочев Изп. директор на СД на БАЕЗ ЕАД 27.01.2009
03.04.2009
Изтегли
Изтегли