Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Е)

Е
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Евгени Димитров Консулов Член на СД на “София тех парк” ЕАД 10.01.2013
23.04.2013
Изтегли
Изтегли
Евгения Радойчева Михайлова Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” АД, Сопот 01.09.2009
22.06.2011
01.06.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Елена Георгиева Карапаунова Предс. на СД на “Сертификация” ЕАД 29.01.2009
04.04.2012
10.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Елиана Стоименова Масева Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 23.10.2009 Изтегли
Елинка Петрова Николова Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 27.05.2015
19.06.2015
Изтегли
Изтегли
Елица Божидарова Панайотова Изп. директор на “София тех парк” ЕАД 16.01.2013 Изтегли
Емил Иванов Касабов Член на ОК на НКИЗ ЕАД 01.02.2017 Изтегли
Емилия Радкова Масларова Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 19.05.2014
22.05.2014
03.10.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Емилия Янчева Гочева Член на ОК на НКИЗ ЕАД 27.07.2015
03.08.2015
Изтегли
Изтегли
Еркант Али Раиф Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 23.12.2014
14.01.2015
30.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли