Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Ф)

Ф
Име Длъжност № и Дата на
подаване
Вид Декларация
Филип Спасов Асенов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 13.01.2016
18.01.2016
Изтегли
Изтегли