Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Георги Вангелов Илиев Член на СД на “Минпроект” ЕАД 18.02.2014
26.02.2014
05.01.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Георги Василев Георгиев Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 10.03.3016 Изтегли
Георги Петков Христозов Член на СД на БЕХ ЕАД 28.06.2013
02.07.2013
05.07.2013
26.08.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Георги Петров Гайдарски Управител на “Българска нефтена компания” ЕООД, Плевен 30.03.2010 Изтегли
Георги Стефанов Васев Член на СД на “Еко Антрацит” ЕАД 10.11.2017 Изтегли
Георги Царков Митев Член на одитния комитет на “БАЕЗ” ЕАД 28.08.2012 Изтегли
Георги Цветанов Цветанов Член на СД на “Кинтекс” ЕАД и ИД 26.04.2013
27.05.2013
12.06.2013
10.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гергана Илиева Михайлова-Борисова Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД 02.02.2015
16.02.2015
Изтегли
Изтегли
94-Г-75/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2