Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Ивайло Панчев Грънчаров Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 21.05.2013
14.06.2013
Изтегли
Изтегли
Ивайло Георгиев Попов Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 26.01.2015
28.01.2015
Изтегли
Изтегли
Ивайло Цветанов Василев Управител на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД 10.11.2014 Изтегли
Иван Ангелов Досков Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 12.03.2015
18.03.2015
Изтегли
Изтегли
Иван Антимов Маринов Изп. директор на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 21.02.2012
19.04.2013
03.07.2014
30.12.2014
15.04.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иван Антимов Маринов Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 04.01.2016
06.01.2016
Изтегли
Изтегли
Иван Атанасов Стоенчев Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот 26.08.2009 Изтегли
Иван Божидаров Симеонов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 06.02.2015
25.02.2015
Изтегли
Изтегли
Иван Генов Иванов Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 10.02.2015
25.02.2015
25.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иван Донев Арабаджиев Член на СД на “Сертификация” ЕАД 10.02.2015
06.03.2015
Изтегли
Изтегли
Иван Желязков Караиванов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 26.08.2013
02.09.2013
10.09.2013
06.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иван Йорданов Гецов Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД 06.11.2015 Изтегли
Иван Любомиров Кожухаров Член на СД на “Булгаргеомин” ЕАД 19.05.2010 Изтегли
Иван Стефанов Цацов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 06.03.2015 Изтегли
Иван Тодоров Андреев Член на УС на ДП РАО 07.07.2011
16.05.2013
Изтегли
Изтегли
Иван Тодоров Зангочев Член на СД на “Кинтекс” ЕАД, София 19.03.2015 Изтегли
Иван Тодоров Йончев Член на СД на “Български енергиен холдинг” ЕАД, София 27.12.2013
17.01.2014
12.02.2014
18.07.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иванка Йорданова Терзийска Член на СД на “Мини Бобов дол” ЕАД, Бобов дол 22.07.2010 Изтегли
Ивелина Петрова Крушова Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-И-76/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-78/18.05.2018 Изтегли

Изтегли

по чл.35, ал.1, т.2

Илиана Веселинова Иванова Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 20.12.2010 Изтегли
Илия Антонио Станоев Член на СД на БАЕЗ ЕАД 12.11.2014
10.12.2014
10.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Илия Димитров Лазаров Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 06.11.2015
30.11.2015
Изтегли
Изтегли
94-И-50/18.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-124/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Константинов Райчев Член на СД на БАЕЗ ЕАД 24.03.2015 Изтегли
94-И-100/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илко Димитров Желязков Член на СД на БЕХ ЕАД 10.04.2012
26.04.2013
28.06.2013
03.07.2013
04.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Илона Цветкова Стойкова Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 05.11.2009 Изтегли
Ирена Борисова Младенова Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 07.02.2011 Изтегли
Ирена Милчева Михайлова Член на ОК на БЕХ ЕАД 24.09.2012
14.11.2013
Изтегли
Изтегли