Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Калина Бориславова Котева Зам предс. на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 27.05.2013 Изтегли
Камен Николов Илиев Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.03.2015 Изтегли
Корнелия Николова Николаева Управител на ДЛ “Българска роза” ЕООД 12.02.2016 Изтегли
Костадин Йорданов Хараланов Изп. директор на “Еко антрацит” ЕАД 09.02.2010
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
Костадин Йорданов Хараланов Управител на “Еко медет” ЕООД 14.04.2014
29.04.2014
13.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Красимир Георгиев Витанов Управител на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД 31.07.2015 Изтегли
Красимир Здравков Тенев Член на СД на ДКК ЕАД 30.09.2016 Изтегли
Председател на СД на ДКК ЕАД 94-К-226/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кънчо Стоянов Папазов Член на СД на НИТИ ЕАД 09.01.2015 Изтегли